Mulighetsstudie Nodeland sentrum i tidl. Songdalen kommune (2014)

Tema: Belyse muligheter for fremtidig utvikling av kommunesenteret Nodeland. Mulighetsstudien var med å danne grunnlag for ny områderegulering for sentrumsområdet.

Konsulent:

  • Arkitektur/byplanlegging: Dronninga Landskap i samarbeid med CF Møller og Høyer Finseth (Oslo)
  • Handelsanalyse: VISTA Analyse

Prosjektet var et spleiselag mellom Songdalen kommune og Vest-Agder fylkeskommune der fylkeskommunen bidro med kr. 150.000.

Lenke til prosjektet:

Meanderbyen Nodeland - Dronninga Landskap i samarbeid med CF Møller og Høyer Finseth (PDF, 20 MB)

Handelsanalyse: VISTA Analyse (PDF, 4 MB)

Til toppen