Mulighetsstudie parker og byrom Flekkefjord (2019)

Tema: Belyse muligheter for fremtidig bruk av plasser og byrom sett i sammenheng med grøntstruktur i Flekkefjord sentrum.

  • Konsulent: Trollvegg Arkitektstudio AS, Kristiansand

Medlemmer av Bygårdsforeningen, Handelsforeningen og Smaabyen Flekkefjord har deltatt i prosjektet. I tillegg har kommunen bidratt med betydelig egeninnsats.

Lenke til prosjektet:

Flekkefjord - mulighetsstudie byrom (PDF, 23 MB)

Til toppen