Stedsutvikling og flomsikring Liknes, Kvinesdal (2018)

Tema for mulighetsstudien var å vurdere muligheter for å kombinere flomsikring og sentrumsutvikling – torg, elvepromenade m.m. i kommunesenteret Liknes. Prosjektet ble gjennomført som parallelloppdrag med følgende deltakere:

  • Jensen og Skodvin
  • Snøhetta

Prosjektet, som hadde en totalkostnad på kr. 550.000, var et spleiselag mellom kommunen, NVE og Vest-Agder fylkeskommune. Fylkeskommunens andel var kr. 100.000.

Lenker til prosjektene:

Mulighetsstudie Kvinesdal sentrum (Jensen & Skodvin) (PDF, 11 MB)

Kvinesdal sentrum - idéutvikling for torg, elvepromenade og flomsikring (Snøhetta) (PDF, 13 MB)

Til toppen