Tilrettelegging og lyssetting av "Lina" (Birkenes kommune)

Tema: Den nå nedlagte Lillesand - Flaksvannsbanen ("Lina") er omtalt i kommunens kulturminneplan som et viktig kulturminne. Hovedfokus med mulighetsstudiet har vært å videreutvikle "Lina" til en attraktiv turvei der det er lagt vekt på å synliggjøre kulturminnene gjennom kreativ lyssetting.

Prosjektet har vært gjennomført ved utstrakt "dugnadsvirksomhet" og bidrag fra ulike organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner.

Prosjektleder har vært Gunnar Høygilt som blant annet har skrevet og sammenfattet hovedrapporten.

Agder fylkeskommune har bidratt med kr. 100.000 til prosjektet.

Lenke til mulighetsstudien:

Rapport mulighetsstudie Lyssetting av Lina (PDF, 3 MB)

Vedlegg til mulighetsstudien Lyssetting av Lina (PDF, 3 MB)

Til toppen