Tilskudd til by- og stedsutvikling

Agder fylkeskommune inviterte i februar kommunene i Agder til å søke om midler til by- og stedsutvikling. Samlet tilskudd var kr. 1.000.000.

Det er dessverre ingen flere midler tilgjengelige for 2020 etter fristens utløp 27. mars. Tilskuddsordningen vil bli vurdert videreført i 2021.

Midlene er fordelt som følger:

Fordeling av tilskudd til stedsutvikling våren 2020
Kommune Prosjekt Tilskudd
Arendal Mulighetsstudie ny gatebruk på Tyholmen 95.000
Bygland Mulighetsstudie stasjonsområdet i Byglandsfjord 150.000
Farsund Mulighetsstudie boligfortetting Nytorvet 80.00
Grimstad Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) Fevik 200.000
Kristiansand Medvirkningsprosjekt Tinnheia (Beboerinitiativ med fokus på bl.a. levekår) 200.000
Lyngdal «Bakgården» - kulturelt uterom i Lyngdal sentrum 125.000
Risør Mulighetsstudie Tollbodparken Risør sentrum 100.000


 

Til toppen