Agder fylkeskommune på Arendalsuka 2022

Det blir samtale og debatt om klima, havvind, ungt utenforskap, matregion Agder og likestilt arbeidsliv. – Jeg gleder meg veldig til Arendalsuka og over alle de gode arrangementene vi inviterer til. Min oppfordring er at alle som har anledning til det får med seg en dag på Arendalsuka, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft.

Bilde av arrangørene på rekke. - Klikk for stort bildeForventningsfulle arrangører under Arendalsuka 2022. Fra venstre: Kari Kleivset, Tina McDougall, fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, Anne Synnøve Sundsteigen, Trond S Kristiansen, Patricia Hartmann, Anette K Stave Severinsen Øyvind Berdal, Agder fylkeskommune  

Arendalsuka finner sted i uke 33 (15-19. august) og arrangeres i år for ellevte gang. Agder fylkeskommune står for ti av de 1000 arrangementene som finner sted i løpet av uka. Arrangementene finner sted i Festiviteten i Gamle Arendal Rådhus og i Torvgata 7.

I tillegg vil vi delta i flere arrangementer i andres regi og i samhandlingsstrukturen #vårtagder.

Oversikt over #vårtagderarrangementene

Videre finner du kort informasjon om hvert enkelt arrangement. Nederst finner du også oversikt over arrangementene i andres regi hvor vi deltar med innledere.

Fremtidens havvind

Mandag 15. august fra kl 16.00-17.00 inviteres det i samarbeid med Fremtidens Havvind til debatt om nasjonal forvaltning av våre havvindressurser på Tyholmen Hotel i Arendal.

Sentrale politikere og næringslivsrepresentanter er invitert.

– Under Arendalsuka ønsker vi å skape en arena for tverrfaglig politisk diskusjon om forvaltningen av nasjonale havvindressurser. Skal Norge lykkes også i fremtiden, er vi avhengig av at Stortinget og regjeringen utformer de riktige rammevilkårene for forvaltningen av våre havvindressurser. Hva er da bedre enn å invitere næringslivet og politikere til debatt, sier rådgiver for bærekraft, Trond Christiansen.

Smaken av Agder - Kick off for prosjektet Matregion Agder


Mandag 15.08 kl 18-20 inviterer Matregion Agder til kickoff i  Arendal gamle rådhus, Festiviteten. Det inviteres ca 50 gjester som får smake det beste av Agders lokalmat og informasjon om prosjektet.

–Under Arendalsuka-arrangementet vårt vil vi inspirere, servere smaker og motivere ved å engasjere regionens beste mateksperter innen fisk, kjøtt, grønt og drikke, sier Kari Kleivset, rådgiver for virkemidler og entreprenørskap.

Prosjektet Matregion Agders effektmål er bevissthet, kunnskap og kompetanse om mat, matkultur og matressurser på Agder, slik at det skaper positivt, inkluderende engasjement, styrker tilhørighet og øker muligheten for lokal verdiskaping.

Klimapartnere Agder

Klimapartnere Agder inviterer til fem arrangementer i Torvgata 7 (Impact Hub Agder) i Arendal. Tema er konsulentenes klimamakt, klimaløsninger som resultat av samtaler, den grønne tråden fra EU til en liten norsk bedrift, grønne investeringer og hvordan klimaregnskap kan skape vinnere i morgendagens næringsliv.

–Vi gleder oss stort til denne uka. Vi får samlet Klimapartnere fra alle kantene av landet. Også er det fantastisk å se det store engasjementet og innsikten som finnes i Agder og i Norge, forteller Anette Severinsen, leder i Klimapartnere Agder.

Innafor i Agder- Fra stafett til synkronsvømming

Hvordan kan kommuner, NAV og fylkeskommunen skape en helhetlig og bærekraftig ungdomstjeneste som forebygger utenforskap og bidrar til at flere ungdommer blir kvalifisert til det ordinære arbeidsliv? 

Agder fylkeskommune har gjennom flere år samarbeidet med kommuner og NAV om tiltak for unge som av ulike grunner befinner seg utenfor skole og arbeid. Samarbeidet innebærer koordinert bruk av felles virkemidler og utvikling av en felles metodisk tilnærming til ungdommene.

Samarbeidet bygger også på at ungdommen skal inkluderes og få sin opplæring knyttet til ordinære skoler og arbeidsliv. Dette samarbeidet er lokalt initiert og gir resultater. 

–Vi gleder oss til Arendalsuka! I arrangementet vårt utfordrer vi regjeringspartiene og opposisjonspolitikere til å fortelle hva de kan gjøre for å understøtte et slikt samarbeid på tvers av nivå og forvaltningsområder, sier avdelingsleder for inntak og elevtjenester, Anne Synnøve Sundsteigen.

Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv med samarbeidspartnere inviterer til arrangement på Festiviteten i gamle Arendal rådhus, onsdag 17.august. Her skal de by på et mangfoldsblikk på Agder og se på sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet.

Arrangementet avsluttes med sertifiseringsseremoni og feiring. 

–Det er alltid like interessant å se hva uka byr på. I vårt program på onsdagen vil det være et økt fokus på etnisk mangfold. Mange arbeidsgivere ser på mangfold som en mulighet for å bli mer konkurransedyktig på i stadig mer mangfoldig arbeidsmarked. Vi skal se nærmere på sammenhengen mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i Norge i dag. Er etnisk mangfold faktisk økonomisk lønnsomt? Og hva er i så fall forutsetningene for dette? Disse spørsmålene vil vi stille og besvare, sier Patricia Hartmann, prosjektleder for Likestilt arbeidsliv.  

Arrangementer der fylkeskommunen deltar:

Arendalsuka 2022 - arrangementer hvor vi deltar
Dag Klokkeslett Arrangement og deltaker
Mandag 18:30-19:30 Sykkelturen 2022 - felles innsats for en bærekraftig fremtid, Vegard Nilsen, folkehelsedirektør
Tirsdag 11:00-11:50 Overgang fra skole til ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemming, Hans Lund, rådgiver inntak og elevtjenester
Tirsdag 12:00-12:50 Når ord blir våpen, Nina Stenbro, fylkesbiblioteksjef
Tirsdag 15:00-15:45 Med kunnskapen om fordelene med fysisk aktivitet -hvorfor brukes det ikke mer i psykisk helsearbeid? Vegard Nilsen, folkehelsedirektør
Tirsdag 16:00-16:45 Fysisk aktivitet blant ungdom - hvordan øke aktivitetsnivået? Vegard Nilsen, folkehelsedirektør
Onsdag 12:00:12:30 Digital festival på bibliotekene i Agder, Nina Stenbro, fylkesbiblioteksjef
Onsdag 15:00-16:00 Arbeidsglede, en konkurransefordel? Tine Sundtoft, fylkeskommunedirektør
Onsdag 15:00-16:00 Fra behandling til forebygging – smertefulle prioriteringer og krangel om regningen, Vegard Nilsen, folkehelsedirektør
Torsdag 10:00-11:00 Grønn industri og naturmangfold - hvordan sikre begge deler? Tine Sundtoft, fylkeskommunedirektør
Torsdag 10:50-11:25 Kjønnsperspektiv + karriereveiledning = mindre kjønnsdelt arbeidsmarked? Siren Breidalen Wulff, inntak og elevtjenester.
Torsdag 14:00-15:30 Kvifor samarbeide med danskar og svenskar? Vidar Ose, strategi og mobilitet, og Jon Halvard Eide, samskaping og internasjonalisering.
Torsdag 15:00-16:00 Setesdal som representant for UNESCO sin internasjonale kulturarv - foredrag og konsert, Annbjørg Lien, kultur, idrett og frivillighet.
Torsdag 17:00-18:00 Omstilling av samfunnet - hvordan få frivilligheten med? - Tine Sundtoft, fylkeskommunedirektør
Fredag 12:30-14:00 Er busstilbudet i Agder tilpasset barn og unges behov? Marit Vatn Jensen, strategi og mobilitet.
Til toppen