Det nærmer seg forum for samfunnsutvikling!

23. november arrangeres forum for samfunnsutvikling. Her skal deltakere fra kommunene, næringslivet, politikken, akademia, frivilligheten og andre aktører møtes for å diskutere og samles om regionale utfordringer for #vårtagder.

Sekretariatet for forum for samfunnsutvikling: Geir Hammersmark, Tine Mette Falck, Christiane Marie Ødegaard, rådgiver KS, Øyvind Berdal, kommunikasjon, Camilla Thomassen, rådgiver samskaping og internasjonalisering, Rachel Berglund, rådgiver bærekraft. Agder fylkeskommune         

– Vi mangler ikke kompetanse eller ideer i regionen for hvordan vi kan ruste oss i møtet med for eksempel klimautfordringene. Det vi mangler er en godt koordinert felles innsats og det skal vi bidra til å skape, sier Rachel Berglund, sekretariatsleder for forum for klima og miljø. 

Kommunene på Agder har gitt Agder fylkeskommune i oppdrag å koordinere den regionale samhandlingsstrukturen.  Målet er å styrke den regionale gjennomføringskraften og styrke Agders posisjon nasjonalt.

Forum for samfunnsutvikling

Forum for samfunnsutvikling er en åpen møteplass for hele regionen. Arrangementet går av stabelen på Radisson Blu Caledonien Hotel 23. november.

Forum for samfunnsutvikling består av tre forum for koordinering av initiativer og satsinger på Agder:

  • Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 
  • Levekår, likestilling inkludering og mangfold
  • Klima og miljø

Har du ikke fått meldt deg på enda?

Her finner du program. (PDF, 817 kB)

Her finner du påmeldingslenke.

Kunnskapsdeling er ikke nok

Under arrangementet 23. november vil alle de tre forumene samles. Arrangementet består både av felles- og parallelle sesjoner. Fellessesjonen vil handle om det regionale samspillet. Deltakerne inviteres videre til å se ulike initiativer og satsninger i Agder i en større sammenheng og søke felles løsninger på utfordringer som krever bredt samarbeid. 

Dette skjer gjennom parallellsesjoner med kunnskapspåfyll og workshops. Her får deltakerne peke ut og diskutere prioriterte problemstillinger. Målet er å legge til rette for en god dialog om hvordan man i felleskap skal lykkes med å forplikte oss til bred samhandling i regionen. 

– Kunnskapsdeling er ikke nok, sier Rachel Berglund, sekretariatsleder for forum for klima og miljø. Det er måten vi koordinerer ulike eksisterende initiativer og satsinger på som er den store utfordringen. Jeg har virkelig tro på at forumet kan utgjøre en forskjell. 

Rachel Berglund, sekretariatsleder for forum for klima og miljø. Agder fylkeskommune, Øyvind Berdal  

Agder skal være frampå og sammen løse krevende utfordringer 

Samhandlingsstrukturen er etablert for å hanskes med utfordringer som er så store og komplekse at enkeltaktører ikke nødvendigvis kan løse dem alene. 

– Vi må jobbe sammen slik at at regionen vår er i forkant og ikke kommer på etterskudd. Agder må henge med i tiden slik at vi får til det gode samspillet som kreves for å løse nye og krevende utfordringer, sier Camilla Thomassen, rådgiver for samskaping og internasjonalisering. 

– Endrede internasjonale rammebetingelser og økonomiske forutsetninger gjør det nødvendig å tenke annerledes om hvordan vi løser felles utfordringer. Disse går på kryss og tvers av fagfelt, sektorer, forvaltningsnivåer, organisasjonskart, sivilsamfunn og utdannings- og forskningsmiljøer. Vi lykkes kun gjennom å forplikte oss til hverandre.

Camilla Thomassen, rådgiver for samskaping og internasjonalisering. Agder fylkeskommune, Øyvind Berdal    

Til toppen