Gav gruppe i Europaparlamentet råd om hvordan turismesektoren bør tilpasse seg covid-19

Nordsjøkommisjonens Smart Regions-gruppe har utarbeidet en rapport om bærekraftig turisme og tilpasning til covid-19. 1. oktober la gruppen frem sine anbefalinger under et webinar for Europaparlamentets gruppe for sjøer, elver, øyer og kystområder (SEArica)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Logo. Illustrasjon - Klikk for stort bildeLogo SEArica

    

 

Fylkestingsrepresentant Beate Marie Johnsen (V) leder Nordsjøkommisjonens Smart Regions-gruppe og la frem anbefalingene under webinaret på vegne av gruppen. Webinaret ble organisert i samarbeid med den europeiske interesseorganisasjonen Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) der Agder fylkeskommune er medlem.  

Gruppens anbefalinger stammer fra rapporten “Tourism- ways of adapting to the Covid-19 pandemic". Rapporten er utarbeidet på initiativ og ledelse av Weser-Ems-regionen i Niedersachsen, Tyskland. 

Nordsjøkommisjonens rapport “Tourism- ways of adapting to the Covid-19 pandemic” (30.06.2022: Brutt lenke fjernet)

 

Nordsjøkommisjonens logo. Illustrasjon - Klikk for stort bildeNordsjøkommisjonens logo

  

 

 Organisasjonene i turismesektoren anbefales å: 

 • Engasjere lokalsamfunnet aktivt.
 • Redusere avhengigheten av utenlandske turister, og utvikle flere tilbud for innenlands turister og lokale innbyggere.
 • Oppgradere de ansattes ferdigheter gjennom å støtte online opplæringsprogrammer.
 • Utarbeide nyskapende digitale tilbud og tilby digitalt utstyr.
 • Forbedre kvaliteten på infrastruktur, tjenester og produkter innenfor turisme.
 • Oppmuntre de besøkende og kundene til ansvarlig reiseatferd. 
   

Rapporten anbefaler at beslutningstakerne:

 • Vurderer å introdusere Covid-restriksjoner tilstrekkelig tid i forveien slik at lokalsamfunn og turismeorganisasjoner får muligheter for å tilpasse seg. 
 • Forbedrer samarbeidet på tvers av forvaltningsnivåene i utarbeidelsen av relevant regelverk.
 • Tilpasser kommunikasjonen av restriksjoner til ulike målgrupper. 
 •  Benytte korte og klare beskjeder.
 • Øke finansieringen for å motvirke inntektstap i næringen.
 •  Støtte digitalisering i turismesektoren.
 • Etablere støtteordninger som oppmuntrer bedrifter og turister til å reise på en ansvarlig måte.
 • Støtte rimelig bo-muligheter for lokale innbyggere i turistområder.
 • Gi insentiver til bærekraftig turistinfrastruktur.

Gruppen presenterte ideer for fremtidige samarbeidsprosjekter innenfor følgende områder:

 • Bærekraftig mobilitet på reiselivsdestinasjoner
 • Utvikling av regionale produkter i turistindustrien
 • Gjenoppbygging av sosial erfaring og mental innhenting i museene etter pandemien.
 • Håndtering av turisme under pandemier.
 • Sirkulær bruk av ressurser i turistnæringen. 
 • Turisme og klimatilpasning.
 • Forbedrede ferdigheter i turisme- og besøksnæringen

Bred europeisk deltakelse

SEArica består av over 100 medlemmer av Europaparlamentet fra syv partigrupper og 23 medlemsland. Gruppen arbeider for å fremme ulike aspekter ved EUs maritime politikk i tilknytning til næringsutvikling, akvakultur, miljø, transport og planlegging. Foruten medlemmer av gruppen, medvirket også medarbeidere fra ulike generaldirektorater under Europakommisjonen.