Gav gruppe i Europaparlamentet råd om hvordan turismesektoren bør tilpasse seg covid-19

Nordsjøkommisjonens Smart Regions-gruppe har utarbeidet en rapport om bærekraftig turisme og tilpasning til covid-19. 1. oktober la gruppen frem sine anbefalinger under et webinar for Europaparlamentets gruppe for sjøer, elver, øyer og kystområder (SEArica)

Logo. Illustrasjon - Klikk for stort bildeLogo SEArica

    

 

Fylkestingsrepresentant Beate Marie Johnsen (V) leder Nordsjøkommisjonens Smart Regions-gruppe og la frem anbefalingene under webinaret på vegne av gruppen. Webinaret ble organisert i samarbeid med den europeiske interesseorganisasjonen Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) der Agder fylkeskommune er medlem.  

Gruppens anbefalinger stammer fra rapporten “Tourism- ways of adapting to the Covid-19 pandemic". Rapporten er utarbeidet på initiativ og ledelse av Weser-Ems-regionen i Niedersachsen, Tyskland. 

Nordsjøkommisjonens rapport “Tourism- ways of adapting to the Covid-19 pandemic” (30.06.2022: Brutt lenke fjernet)

 

Nordsjøkommisjonens logo. Illustrasjon - Klikk for stort bildeNordsjøkommisjonens logo

  

 

 Organisasjonene i turismesektoren anbefales å: 

 • Engasjere lokalsamfunnet aktivt.
 • Redusere avhengigheten av utenlandske turister, og utvikle flere tilbud for innenlands turister og lokale innbyggere.
 • Oppgradere de ansattes ferdigheter gjennom å støtte online opplæringsprogrammer.
 • Utarbeide nyskapende digitale tilbud og tilby digitalt utstyr.
 • Forbedre kvaliteten på infrastruktur, tjenester og produkter innenfor turisme.
 • Oppmuntre de besøkende og kundene til ansvarlig reiseatferd. 
   

Rapporten anbefaler at beslutningstakerne:

 • Vurderer å introdusere Covid-restriksjoner tilstrekkelig tid i forveien slik at lokalsamfunn og turismeorganisasjoner får muligheter for å tilpasse seg. 
 • Forbedrer samarbeidet på tvers av forvaltningsnivåene i utarbeidelsen av relevant regelverk.
 • Tilpasser kommunikasjonen av restriksjoner til ulike målgrupper. 
 •  Benytte korte og klare beskjeder.
 • Øke finansieringen for å motvirke inntektstap i næringen.
 •  Støtte digitalisering i turismesektoren.
 • Etablere støtteordninger som oppmuntrer bedrifter og turister til å reise på en ansvarlig måte.
 • Støtte rimelig bo-muligheter for lokale innbyggere i turistområder.
 • Gi insentiver til bærekraftig turistinfrastruktur.

Gruppen presenterte ideer for fremtidige samarbeidsprosjekter innenfor følgende områder:

 • Bærekraftig mobilitet på reiselivsdestinasjoner
 • Utvikling av regionale produkter i turistindustrien
 • Gjenoppbygging av sosial erfaring og mental innhenting i museene etter pandemien.
 • Håndtering av turisme under pandemier.
 • Sirkulær bruk av ressurser i turistnæringen. 
 • Turisme og klimatilpasning.
 • Forbedrede ferdigheter i turisme- og besøksnæringen

Bred europeisk deltakelse

SEArica består av over 100 medlemmer av Europaparlamentet fra syv partigrupper og 23 medlemsland. Gruppen arbeider for å fremme ulike aspekter ved EUs maritime politikk i tilknytning til næringsutvikling, akvakultur, miljø, transport og planlegging. Foruten medlemmer av gruppen, medvirket også medarbeidere fra ulike generaldirektorater under Europakommisjonen.