Klar for oppstart i READ Agder i august

Til sammen har nesten samtlige av kommunene gitt tilbakemelding om at de blir med i satsingen READ Agder, og når de ønsker oppstart i løpet av prosjektperioden fra 2021 til 2024.

Logo for Read Agder. Illustrasjon - Klikk for stort bilde  - Vi er svært fornøyd med den store oppslutningen som kommunene viser for READ Agder, sier Kristin Eidet Robstad, leder for RKG oppvekst og utdanning.

Oppstart høsten 2021

Nå arbeider prosjektkoordinatorene med å forberede oppstarten for kommunene fra høsten.  
- Vi arbeider med å få klart alt veiledningsmateriell, innkjøp av bøker og lesebager og ikke minst skal vi få på plass godt innhold til opplæringen i høst, sier prosjektkoordinatorer Line H. Løvdal og Hege Solli. De ønsker å tilby god støtte og tilrettelegging i arbeidet som barnehager og skoler skal gjøre mot målgruppen barn og foreldre. De skal også bidra i kommunenes arbeid med å implementere og realisere READ Agder.

READ Agder

Formålet med READ Agder er todelt. Prosjektet skal både bidra til økt leseglede blant barn og unge og samtidig støtte foreldres involvering i barnas lesing.

Målet er å prøve ut og implementere en ny metode for økte leseferdigheter og skal bidra til økt leseglede og leseengasjement blant barn og unge. Samtidig skal READ Agder gjøre foreldre tryggere på å involvere seg i barn og unges lesing. Språk og lesing er viktige komponenter i prosjektet, men også et dynamisk tankesett som handler om å tro på at en kan påvirke sine egne læringsresultater gjennom innsats. Noe av det barn og foreldre vil få tips om, er hvordan de kan snakke om bøkene de leser både før, under og etter lesing.

Målgruppen for oppstart i høst vil være 4- og 5-åringer i barnehage og elever i 1.og 2.trinn og deres foresatte.  Alle barna vil få utlevert en lesebag med bøker som de kan låne over en periode for å lese sammen med sine foreldre. I lesebagen vil det også følge med veiledningsmateriell for hvordan foreldre kan støtte og inspirere barnas lesing gjennom å lese høyt sammen med dem hver dag. Etter hvert vil også READ Agder rette seg mot barn i alderen 1-3-år i barnehagen og 3.-7. trinn.

- READ Agder er inspirert av READ i Aarhus kommune. I Aarhus startet READ opp som et prosjekt i 2013, og er i dag implementert i alle barnehager og skoler. Metoden har hatt stor suksess, og det har vært knyttet mye forskning til satsingen. Vi vet derfor at metoden virker og ser fram til å ta den i bruk i Agder, sier Line H. Løvdal og Hege Solli

Prosjektplan (PDF, 2 MB)

Til toppen