Klimarisiko – global utfordring, lokal innvirkning

Klimarisiko for kommuner handler om hvordan klimaendringer, klimapolitikk og teknologiutvikling kan utgjøre en finansiell risiko lokalt. Agder har en lang tradisjon med å jobbe sammen – nå for å utvikle en bærekraftig region innen 2030.

Fotografi. - Klikk for stort bildeFylkeskommunedirektør Tine Sundtoft og leder for Klimapartnere Agder Anette K. Severinsen. Agder fylkeskommune.

Samarbeid mellom kommuner og næringsliv var temaet da Kommunalbanken, Klimapartnere Agder og Norsk klimastiftelse inviterte til webinar tirsdag 27. april. Hovedforedragsholderen var fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft.

Eksempelet Agder

Regionplan Agder 2030 er hele Agder sin plan. Innen 2030 skal Agder være en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region. Det betyr at utslippene må ned og levekårene opp. Det må skapes flere arbeidsplasser, flere egder må kvalifiseres for arbeidslivet og flere egder må inn i arbeidslivet.

– Den største utfordringen vi har innenfor klima er at vi gjør det komplisert. Det viktigste Agder fylkeskommune kan gjøre er å bidra til kompetanse ved å oversette hva klimarisiko betyr for den enkelte kommune, næringsliv og innbygger, sa Sundtoft.  

Fylkeskommunedirektøren har selv vært med på å skrive historie ved å være en aktiv bidragsyter for Parisavtalen. Det er den første globale klimaavtalen som skal sørge for at alle verdens land skal bidra til å få ned utslippene av klimagasser. 

– Storbyene skal lede an, men alle må bidra, understreket Sundtoft.

Regionplan Agder 2030

Tid for handling

Klima er komplisert, men med Electric Region Agder og Klimaveikart Agder er veien mot et lavutslippssamfunn tydeligere.

Electric Region Agder er visjonen om å skape verdens første helelektriske region. Det skal gjøres ved å kombinere regionens overskudd av fornybar kraft med teknologisk kompetanse i næringsliv og akademia.

– Electric Region Agder er en felles visjon der de som har noe å bidra med, må bidra. Vi ønsker å bli en kompetanseregion for fremtidens energisystem, sa Sundtoft.

I tillegg til denne visjonen har fylkeskommunen sammen med kommunene utarbeidet Klimaveikart Agder. Veikartet beskriver hvilke klimatiltak som er gjennomførbare for små, store og mellomstore kommuner, samt industrien. 

Electric Region Agder

Den regionale samhandlingsstrukturen på Agder

– Vi må ha en struktur for å diskutere de riktige problemstillingene, sa Sundtoft.

Den regionale samhandlingsstrukturen på Agder har lagt til rette for et forum for klima og miljø – miljømessig bærekraft, et forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold – sosial bærekraft, og et forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser – økonomisk bærekraft. 

Regional samhandlingsstruktur på Agder

– Der det er utslipp, der er det også muligheter

Det sa Anette K. Severinsen, leder for Klimapartnere Agder, under webinaret.

Klimapartnere er et regionalt offentlig-privat samarbeid for å skape klimanøytrale byer og bedrifter. På Agder er det 61 partnere fordelt på næringsliv, kommune og akademia. 

– Klimapartnere har blitt en del av den nasjonale løsningen for et grønt skifte. Det er vi stolte av! Tolv år etter oppstart i Arendal er Klimapartnere nå etablert i alle fylker, fortalte Severinsen. 

Klimapartnere

Opptak av webinar om lokal klimarisiko