Handlingsprogram 2021 - 2024 for Regionplan Agder 2030

"Regionplan Agder 2030" ble vedtatt høsten 2019 og er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål.

For å nå de konkrete målene ble det sommeren 2021 vedtatt et handlingsprogram som skal være verktøyet for å oppnå målene i Regionplan Agder 2030. Handlingsprogrammet er delt inn i tre tverrgående tema og representerer regionens bidrag for å nå målene. 

De tre tverrgående temaene er 

  • næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser,
  • levekår, likestilling, inkludering og mangfold 
  • klima og miljø 

Les Handlingsprogram 2021 - 2024 for Regionplan Agder 2030 (PDF, 521 kB)

Veien videre

Rulleringen av handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 er igangsatt. Hvis du har spørsmål, innspill eller tanker du vil dele ber vi deg ta kontakt. Når planen for rulleringen er klart vil den legges her.

 

Når planen for neste rullering er klar vil den gjøres tilgjengelig her. 

Til toppen