Dine synspunkter er verdifulle! Innspill ønskes

Din mening betyr mye for Agders fremtid. Vi ønsker svar på :

  • Kan eller skal Agder ta en posisjon som Norges mest bærekraftige region? Hva innebærer det i så fall og hva er viktigst å gjøre først?
  • Hvordan får vi kontroll på arealbruken i Agder? Hva er viktigst å gjøre først?

Send svarene til: rachel.berglund@agderfk.no innen 6.juni

Hva er #VårtAgder?

Offentlige og private aktører på Agder har en lang tradisjon med å samarbeide for å nå felles mål. Sammen har vi blant annet lykkes med å etablere universitet, få på plass viktig infrastruktur, og trekke til oss nye offentlige og private arbeidsplasser.

#vårtagder - en regional struktur for å samarbeide om felles mål

Til toppen