Organisering av RKG e-helse Agder

RKG e-helse ble etablert i 2016 av Rådmannsutvalget (nå Kommunedirektørutvalget) i Agder.

Det består av helselederrepresentanter fra de 4 regionene på Agder; Lister, Setesdal, Kristiansand og Østre Agder. Observatører fra Statsforvalteren, KS Agder, Agder Fylkeskommune og daglig ledernivå i IKT referansegruppe Agder.

I 2019 ble det i kommunedirektørutvalget besluttet å opprette en felles regional styringsgruppe for prosjekter i regi av RKG e-helse. Program E-helse Agder 2030 ble vedtatt og etablert våren 2020. Representanter i felles styringsgruppe kommer fra kommune- og sykehusledelse, samt observatører fra Statsforvalter, KS Agder, Agder Fylkeskommune og Daglig ledernivå IKT referansegruppe Agder. Se mer her.

Mer informasjon på www.ehelseagder.no

Les oppdatert informasjon om satsningene og prosjektene i E-helse Agder 2030 følg linken.

Her kan du lese om pågående og avsluttede prosjekter.

Det legges jevnlig ut ulike begivenheter og nyheter under Aktuelt på nettsiden www.ehelseagder.no

Til toppen