Samarbeid om å finne gode løsninger for alle innbyggerne i hele Agder

Digi Agder er et nettverkssamarbeid mellom alle kommunene i Agder og Agder fylkeskommune og inngår i den regionale samhandlingsstrukturen.

Digi Agder skal jobbe med innføring av digitale fellesløsninger, videreutvikle digitale løsninger som allerede er i bruk, være et idemottak og samle erfaringer. Gjennom samarbeid kan kommunene ta i bruk nye digitale løsninger raskere, slik at alle som bor i Agder får lik tilgang til digitale kommunale tjenester.

I Digi Agder skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Agder.

test

Til toppen