Forslag til digitale løsninger?

Vi tar gjerne i mot forslag både fra deg som privatperson, offentlig og kommunale virksomheter og bedrift. 

Til hjelp for å vurdere om Digi Agder er rett mottaker av ditt forslag til prosjekt, ide eller tiltak har vi noen kriterier. 

Kan du svare ja på alle spørsmålene under vil vi gjerne høre fra deg.

Kan forslaget eller ideen din:

  • Gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv eller frivillig sektor?
  • Gi en mer effektiv ressursbruk i kommunal sektor?
  • Være nyttig for hele Agder?

Forslag sendes til:

Ann-Helen Moum, kommunalsjef Digitalisering, Kristiansand kommune. Leder for Digi Agder

Magnus Mork, seniorrådgiver KS.

Til toppen