Kontakt Digi Agder

Kontaktinformasjon arbeidsutvalget for Digi Agder:

Ann-Helen Moum, kommunalsjef Digitalisering, Kristiansand kommune. Leder Digi Agder.

Rune Johansen, daglig leder, IKT-Agder. Nestleder Digi Agder.

Inger Holen, seniorrådgiver KS, sekretariat Digi Agder.

Magnus Mork, seniorrådgiver KS, sekretariat Digi Agder.

Representanter i Digi Agder– 12 aktører

Representanter i Digi Agder– 12 aktører
Aktør Navn Stilling
DDV Møyfrid Kårstad   Leder Strategi og Innovasjon
DDV vara Odd-Lasse Worum Daglig leder
Region Kristiansand Andreas Brovig IT-sjef i Birkenes og Lillesand
Region Kristiansand vara Sonja Svardal Økonomisjef i
Region Østre Agder Olav Kavli Organisasjonssjef, Grimstad kommune
Region Østre Agder vara Fredrik Hafredal Organisasjonssjef, Åmli kommune
Region Setesdal Astrid Louise Andersen Avdelingsleiar
Region Setesdal vara Odd Helge Liestøl Einingsleiar
Region Lister August Salvesen Rådgiver
IKT Agder Rune Johansen Daglig leder
Arendal kommune Karl Mork Kommunalsjef organisasjon
Arendal kommune vara Rune Olsen IKT-leder
Agder fylkeskommune Knut Lindland Direktør
KS Agder Inger Holen Seniorrådgiver
KS Agder vara Magnus Mork Seniorrådgiver
RKG e-helse Agder Kathrine Holmerud Melby Sekretariat RKG e-ehelse
RKG e-helse Agder vara Erlend Kydland Faanes Sekretariat RKG e-ehelse
KS e-komp John A. Horve KS ekomp medarbeider
KS e-komp vara Bjarne Vårdal   KS ekomp medarbeider
Kristiansand kommune Ann-Helen Moum Kommunalsjef digitalisering
Kristiansand kommune vara Kari Røskaft Kommunalsjef IT
Til toppen