Mål for Digi Agder

Målet med Digi Agder er å løfte kommunene og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Agder.

Hovedfokus for Digi Agder er innføring av nye digitale fellesløsninger i kommunene, videreutvikle digitale løsninger som allerede er i bruk, være et idemottak og samle erfaringer.

Gjennom samarbeid kan kommunene ta i bruk nye digitale løsninger raskere, slik at alle som bor i Agder får lik tilgang til digitale kommunale tjenester.

Ett digitalt Agder i en større kontekst.

Bildet viser:

Ett digitalt Agder - et nettverk i en større kontekst.

  • Digitalisergingsnettverk  i andre regioner
  • Nasjonale initiativ og strukturer (for eksempel plattformer, program, prosjekt, nettverk)
  • Andre samarbeid i Agder (innovasjon, velferdsteknologi med mere)
  • Pågående aktivitet i kommuner og regioner

Ett digitalt Agder vil:

  • Være en tilgjengelig ressurs for kommunedirektørkollegiet Agder
  • Være et tverrsektorielt, koordinerende organ for arbeid med digitalisering i kommunene i Agder
  • Være bindeledd mellom kommunene i Agder og de sentrale/nasjonale organene i den kommunale samstyringsstrukturen for digitalisering (mottak, mobilisering og inkludering av Agder)
  • Bidra til å operasjonalisere Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor
  • Understøtte mål i Regionplan Agder 2030

Samarbeidet handler om å gjøre hverandre gode, forankre og diskutere for å kjenne til det som rører seg gjennom ulik nasjonal deltagelse, også for fremstå helhetlig utenfor Agder.

Digi Agder kan også muliggjøre samarbeid med andre regioner - som igjen kan gi fart i vår og andres gjennomføringskraft.

Til toppen