Organisering av Digi Agder

Nettverket Digi Agder er etablert av Kommunedirektørkollegiet Agder (alle kommuner) og Kommunedirektørutvalget (utvalgte kommuner) er styringsgruppe. Nettverket er et støttenettverk i den regionale samhandlingsstrukturen.

Nettverket består av representanter fra de fire kommuneregionene i fylket, fylkets to største kommuner (Kristiansand og Arendal), Agder fylkeskommune og IKT-samarbeidene med digitaliseringprogram. I tillegg støtter Agders representant i KS eKomp, forvalter av porteføljen til RKG e-helse og KS Agder. De regionale kommunedirektørutvalgene utnevner sine representanter.

Nettverket ledes for perioden 2021 – 2023 av Kristiansand kommune, ved kommunalsjef digitalisering Ann-Helen Moum. Agder fylkeskommune og KS Agder støtter som sekretariat.

Konkrete felles digitaliseringsprosjekt har en midlertidig organisering utenfor Digi Agder og med en kommune som prosjekteier. Agder følger Prosjektveiviseren, og Axelos anbefalinger for prosjekt, program, og porteføljestyring. Digi Agder kan fungere som veileder og som prosjektmedarbeidere eller prosjektstyremedlem for digitaliseringsprosjektene og hjelpe kommunale ledere i å lykkes med digitaliseringsprosjekter.

Digi Agder har vanligvis fire møter i året. Møtene er tenkt koordinert med regionene og det regionale årshjulet. Nettverket jobber med saker mellom møtene. Innkalling, saksliste og referat ligger på nett. Informasjonen er tilgjengelig for tilstøtende/tangerende organ og andre aktører som søker informasjon. Representantene har ansvar for informasjon til og synspunkter fra egen organisasjon og region.

Ressursbruken i Digi Agder er todelt: porteføljearbeidet er driftsorganisert som dugnadsnettverk. Selve porteføljen med ulike tiltak er prosjektorganisert.

Nettverket: Deltagelse i nettverket krever ingen økonomiske bidrag fra kommunene utover representantenes arbeidstid. Dette kan evalueres på et senere tidspunkt.

Prosjekter: Når en ide skal bearbeides som et regionalt konsept med potensialet for å bli et regionalt digitaliseringsprosjekt krever det bidrag fra alle kommunene og fylkeskommunen. Det kan også komme bidrag fra eksterne bidragsytere.

Link til Digi Agders styringsdokument (PDF, 582 kB)

Til toppen