Bakgrunn for etablering av RKG e-helse

Bakgrunnen for etableringen av RKG e-helse var å gå fra fragmentert småskala utprøving til implementering i storskala.

Et av de viktigste områdene var da å sikre forankring gjennom tjenesteledernettverkene i Agder.

RKG e-helse har gjennomført program Velferdsteknologi Agder 2020 og nå gjennomføres program E-helse Agder 2030.

Til toppen