Organisering av RKG e-helse Agder

RKG e-helse ble etablert i 2016 av Rådmannsutvalget (nå Kommunedirektørutvalget) i Agder.

Det består av helselederrepresentanter fra de 4 regionene på Agder; Lister, Setesdal, Kristiansand og Østre Agder. Observatører fra Statsforvalteren, KS Agder, Agder Fylkeskommune og daglig ledernivå i "IKT referansegruppe Agder".

I 2019 ble det i kommunedirektørutvalget besluttet å opprette en felles regional styringsgruppe for prosjekter i regi av RKG e-helse. Program E-helse Agder 2030 ble vedtatt og etablert våren 2020. Representanter i felles styringsgruppe kommer fra kommune- og sykehusledelse, samt observatører fra Statsforvalter, KS Agder, Agder Fylkeskommune og daglig ledernivå "IKT referansegruppe Agder".

Oppdatert informasjon om satsingene, prosjektene og arrangementene i E-helse Agder 2030 blir jevnlig lagt ut på egen nettside.

eHelse Agder

Til toppen