Organisering av RKG e-helse Agder

RKG e-helse ble etablert i 2016 av Rådmannsutvalget (nå Kommunedirektørutvalget) i Agder.

Det består av helselederrepresentanter fra de 4 regionene på Agder; Lister, Setesdal, Kristiansand og Østre Agder. Observatører fra Statsforvalteren, KS Agder, Agder Fylkeskommune og daglig ledernivå i IKT referansegruppe Agder.

I 2019 ble det i kommunedirektørutvalget besluttet å opprette en felles regional styringsgruppe for prosjekter i regi av RKG e-helse. Program E-helse Agder 2030 ble vedtatt og etablert våren 2020. Representanter i felles styringsgruppe kommer fra kommune- og sykehusledelse, samt observatører fra Statsforvalter, KS Agder, Agder Fylkeskommune og Daglig ledernivå IKT referansegruppe Agder. her.

Oppdatert informasjon om satsingene, prosjektene og arrangementene i E-helse Agder 2030 vil jevnlig bli lagt ut under "Aktuelt" på nettsiden www.ehelseagder.no (NB! Denne nettsiden er p.t. under konstruksjon). 

Til toppen