Regional koordineringsgruppe Oppvekst og utdanning (RKG Oppvekst og utdanning) er et nettverkssamarbeid mellom alle kommunene i Agder, Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder, Utdanningsforbundet Agder, Statsforvalteren i Agder og KS Agder.

Hovedmålet for RKG Oppvekst og utdanning er å bidra til arbeidet med operasjonalisering av overordnede mål for oppvekst og utdanningssektoren i Agder. Felles innsats kan ha stor nytteverdi både for den enkelte kommune og for Agder som helhet.

Gjennom samarbeidet i RKG Oppvekst og utdanning skal kommunene løfte hverandre og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Agder.

Til toppen