Bakgrunn for RKG Oppvekst og utdanning

I forbindelse med arbeidet med Regionplan Agder 2020 (2010-2020), ble det besluttet å etablere fagledergrupper for å bidra til å operasjonalisere mål og tiltak i regionplanen. 

I arbeidet med reetableringen av den regionale samhandlingsstrukturen, har Kommunedirektørkollegiet Agder bestemt å videreføre RKG Oppvekst og utdanning for perioden 2020-2030 med samme organisering som i forrige regionplanperiode. 

Det er forventninger til økt samhandling mellom RKG Oppvekst og utdanning og de andre nettverkene i den regionale samhandlingsstrukturen – for å finne løsninger på tverrsektorielle utfordringer. 
 

Til toppen