Gjesteelevsatser Agder

RKG Oppvekst og utdanning vedtar felles veiledende refusjonssatser for undervisning for barn i fosterhjem i andre kommuner. Det er gjort en økning fra forrige skoleår på 2,3% i henhold til lønnsveksten i utdanningssektoren i 2021 (kilde: TBU).

Følgende satser er gjeldende fra 1.august 2022

 

  • Grunnsats: Kr 108.000
  • Lærertimer barnetrinn: Kr 1.200
  • Lærertimer ungdomstrinn: Kr 1.300
  • Andre ansatte: Kr 350

Dersom eleven er registrert i folkeregisteret i den kommunen der eleven går på skole, blir det trukket kr 55.600 fra grunnsatsen. Dette gjøres fordi denne kommunen får innbyggertilskudd fra staten for eleven. Trekket skjer med virkning fra og med 1. januar året etter folketallsregistrering i vertskommunen.

Satsene gjelder for 60 minutters enhet.

Når det kreves refusjon for deler av et skoleår, fakturerer man for antall uker
(helårskostnad / 38 x antall uker).

Ytterligere spørsmål knyttet til praktisering, avklares mellom vertskommune og hjemkommune.
 

 


 

Til toppen