Kontakt RKG Oppvekst og utdanning

Kontaktinformasjon for ledelse og sekretariat:

Kristin Eidet Robstad, oppvekstdirektør Kristiansand kommune. Leder RKG Oppvekst og utdanning (2021-2023)

Line Håberg Løvdal, rådgiver oppvekst Evje og Hornnes kommune. Nestleder RKG Oppvekst og utdanning (2021-2023)

Magnus Mork, seniorrådgiver KS Agder.

Representanter i RKG Oppvekst og utdanning per høsten 2022 – 11 aktører

Representanter i RKG Oppvekst og utdanning per høsten 2022 – 11 aktører
Organisasjoner Representanter Tittel
Region Østre Agder Esther Kristine Hoel Sektorleder skole- og barnehage, Tvedestrand
Region Setesdal Line Håberg Løvdal Rådgiver oppvekst, Evje og Hornnes
Region Lister Svein Hansen Kommunalsjef oppvekst og kultur, Flekkefjord
Region Kristiansand Lisa Eiken Rådgiver oppvekst, Iveland kommune.
Arendal kommune Øystein Neergaard Skolesjef
Kristiansand kommune Kristin Eidet Robstad Oppvekstdirektør
Agder fylkeskommune Arly Hauge Fylkesdirektør utdanning
Universitetet i Agder Hilde Inntjore Dekan for lærerutdanning
Universitetet i Agder Morten Brekke Viserektor for utdanning
Utdanningsforbundet Ottar Stordal Leder Utdanningsforbundet Agder
Statsforvalteren Tore K. Haus Utdanningsdirektør
KS Agder Magnus Mork Seniorrådgiver


 

Til toppen