Mål for RKG Oppvekst og utdanning

Hovedmålet for RKG Oppvekst og utdanning er å bidra til arbeidet med operasjonalisering av overordnede mål for oppvekst og utdanningssektoren i Agder. Felles innsats kan ha stor nytteverdi for både den enkelte kommune og for Agder som helhet.

Gjennom samarbeidet i RKG Oppvekst og utdanning skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Agder. 

RKG Oppvekst og utdanning vil:

  • Være en tilgjengelig ressurs for kommunedirektørkollegiet Agder
  • Være et koordinerende organ for samarbeid på oppvekst og utdanningsfeltet i Agder
  • Være bindeledd mellom kommunene i Agder og andre sentrale aktører på oppvekst og utdanningsfeltet
  • Bidra til arbeidet med å operasjonalisere mål i Regionplan Agder 2030 med tilhørende handlingsplan

Relaterte overordnede mål for arbeidet i RKG Oppvekst og utdanning:

  • FNs bærekraftsmål
  • Regionplan Agder 2030
  • Handlingsplan Regionplan Agder 2030
  • Nasjonale føringer, program og strategier
     
Til toppen