Samordning skoleruter Agder

I Agder utarbeider RKG Oppvekst og utdanning forslag til felles skolerute i den hensikt å samordne regionen for særlig ferier og fridager.

Av opplæringslova § 2-2 (grunnskole) og § 3-2 (Videregående skole) følger det at det er skoleeiere som skal fastsette forskrift om skole- og feriedager for elevene. Skolerutene for kommunene/fylkeskommunen kan derfor avvike fra forslaget til RKG Oppvekst og utdanning. Se hjemmesiden til den enkelte kommune/fylkeskommune for lokalt fastsatt skolerute. 

Forslag utarbeides med disse forutsetningene:

  • Skoleruta skal ligge innenfor en ytre ramme på 45 sammenhengende uker og skal omfatte minst 38 skoleuker for elevene, jf §§ 2-2 og 3-2 i opplæringslova.  
  • Kommunene / fylkeskommunen skal legge til rette for planleggingsdager/eventuelle kurs -og kompetanseutviklingsdager.
  • Høstferien legges normalt til uke 40. 
  • Det er skolefri fredag i uke 42 i forbindelse med etterutdanning (Sørlandsk lærerstevne).
  • Vinterferie legges normalt til uke 8.
  • Skoleåret for elever avsluttes normalt før 24. juni

For forutsigbarhet utarbeides det forslag til skoleruter med en tidshorisont på 4 år fra inneværende skoleår.

Skoleruter for Agder

Fastsatte forslag for skoleruter

Skolerute Agder 2021-2022 (PDF, 52 kB)

Skolerute Agder 2022-2023 (PDF, 42 kB)

Skolerute Agder 2023-2024 (PDF, 105 kB)

Skolerute Agder 2024-2025 (PDF, 104 kB)

Til toppen