Samordning av skoleruter Agder

I Agder utarbeider RKG Oppvekst og utdanning forslag til felles skolerute i den hensikt å samordne regionen for særlig ferier og fridager.

Skoleeiere skal fastsette forskrift om skole- og feriedager for elever

Av opplæringslova § 2-2 (grunnskole) og § 3-2 (Videregående skole) følger det at det er skoleeiere som skal fastsette forskrift om skole- og feriedager for elevene. Skolerutene for kommunene og fylkeskommunen kan derfor avvike fra forslaget til RKG Oppvekst og utdanning. Se hjemmesiden til den enkelte kommune  eller fylkeskommune for lokalt fastsatt skolerute. 

Forslag utarbeides med disse forutsetningene:

  • Skoleruta skal ligge innenfor en ytre ramme på 45 sammenhengende uker og skal omfatte minst 38 skoleuker for elevene, jf §§ 2-2 og 3-2 i opplæringslova.  
  • Kommunene / fylkeskommunen skal legge til rette for planleggingsdager/eventuelle kurs -og kompetanseutviklingsdager.
  • Høstferien legges normalt til uke 40. 
  • Det er skolefri fredag i uke 42 i forbindelse med etterutdanning (Sørlandsk lærerstevne).
  • Vinterferie legges normalt til uke 8.
  • Skoleåret for elever avsluttes normalt før 24. juni

For forutsigbarhet utarbeides det forslag til skoleruter med en tidshorisont på 4 år fra inneværende skoleår.

Diagram over prosess. Grafisk arbeide. - Klikk for stort bildeProsess for å beslutte skoleruter for Agder Bildet viser en oversikt over hvordan skoleruter utarbeides for for Agder.

August og september: SF og KS utarbeider forslag til skolerute. RKG Oppvekst avklarer felles forslag. SF sender ut forslag på vegne av RKG, SF og KS.

Oktober og november: Regionene drøfter, etter innspill fra kommunene, forslag og gir tilbakemelding til RKG. RKG gjør endelig behandling av forslag på bakgrunn av innspill fra regionene. Endelige forslag til skolerutesendes til skoleeiere (av SF).

Januar og februar: Skoleeiere vedtar skoleruter som lokal forskrift.

Fastsatte forslag for skoleruter

Skolerute Agder 2022-2023 (PDF, 42 kB)

Skolerute Agder 2023-2024 (PDF, 105 kB)

Skolerute Agder 2024-2025 (PDF, 104 kB)

Til toppen