Drift og vedlikehold - fylkesveg

Vegtrafikksentralen (VTS)
Vegmeldinger, og tilbakemeldinger om feil og avvik rapporteres direkte til Vegtrafikksentralen (VTS) på telefon 175.
Ring 175 nå.

Henvendelser til Vegtrafikksentralen loggføres og videreformidles til Agder fylkeskommune og ansvarlig driftsentreprenør.

Drift og vedlikehold - fylkesveg

Vegtekniske spørsmål og henvendelser knyttet til fylkesvei kan rettes til drift- og vedlikeholdsansvarlige i Ager fylkeskommune.

Kontaktpersoner:  

Kontaktpersoner drift og vedlikehold - fylkesveger i Agder
Seksjonsleder drift av fylkesveg Seksjonsleder vedlikehold av fylkesveg
Trond Heia telefon: 957 89 484 Jack Sylte - telefon: 917 91 095
Til toppen