Handlingsprogram for fylkesveg

De tidligere fylkene Aust-Agder og Vest-Agder har gjennomført sine veginvesteringer basert på sine respektive Handlingsprogram for fylkesveg. I budsjettprosessen for 2020 er det utarbeidet en ettårig felles handlingsplan for de samlede fylkesveginvesteringene i Agder fylkeskommune.
 
Arbeidet med felles Handlingprogram for fylkesveg for Agder fylkeskommune skulle starte tidlig i 2020 og var planlagt vedtatt før 2021. På grunn av koronapandemien ble arbeidet vedtatt utsatt, og det ble i stedet utarbeidet en tiltakspakke for å bidra til økt aktivitet for entreprenører og konsulenter. Nytt Handlingsprogram for fylkesveg planlegges nå vedtatt før sommeren 2021, og vil da bli gjeldende fra 2022. 
 
I arbeidet med nytt Handlingsprogram vil alle eksisterende prosjekter bli gjennomgått og vurdert, sammen med innmeldte behov og prioriterte ønsker fra kommunene på Agder, fylkesmannen, Agder kollektivtrafikk og NHO Agder. 

 
Til toppen