Arbeidsvarsling

Søknad om arbeidsvarsling på fylkesvei i Agder.

Mal for søknad om arbeidsvarsling

Alle søknader om arbeidsvarsling sendes til Statens vegvesen ved bruk av mal for søknad om arbeidsvarsling

Søknader som er mangelfulle returneres. Dette inkluderer også søknader som ikke er godt nok utarbeidet. Et typisk eksempel på dette er manglende forståelse av risiko og/eller samsvar mellom risikoen som er vist og de tiltakene (varsling og sikring) som det søkes om å benytte.

Last ned mal for søknad om arbeidsvarsling (Excel)

Innsending av søknad

Søknad om arbeidsvarsling på fylkesvei sendes til Statens vegvesen på e-post:

arbeidsvarslingvest-agder@vegvesen.no for arbeid i tidligere Vest-Agder
arbeidsvarslingaustagder@vegvesen.no  for arbeid i tidligere Aust-Agder

Retur av mangelfulle søknader

Søknader som er mangelfulle returneres. Dette inkluderer også søknader som ikke er godt nok utarbeidet. Et typisk eksempel på dette er manglende forståelse av risiko og/eller samsvar mellom risikoen som er vist og de tiltakene (varsling og sikring) som det søkes om å benytte.

For ytterligere informasjon om arbeidsvarsling, krav og risikovurderinger, se Statens vegvesens nettside.

Til toppen