Fv 230 og Fv 4232 GS-veg og utbedring av veg mot Strømsviga

Det etableres gang- og sykkelveg frem til Mandal havn i Lindesnes kommune, for å sikre myke trafikanter på strekningen. 

Klikk for stort bildeFv 230 GS mot Strømsviga Lasse Moen Sørensen   
 

Mandal havn er regionens største tømmerhavn, med betydelig trafikk av tunge kjøretøy. Tømmerhavna er flyttet til Strømsviga, men det ble satt som rekkefølgekrav til flyttingen at det skulle etableres gang- og sykkeveg fra avkjørsel til industriområdet på Jåbekk og frem til innkjørselen til havna. Vegprosjektet er prioritert både av kommunen og det tidligere Lindesnesrådet.

Prosjektet omfatter strekningsvis utbedring av eksisterende veg, samt etablering av GS-veg fra kryss ved Jåbekk og mot Strømsviga.

Klikk for stort bildeFv 230 GS mot Strømsviga Lasse Moen Sørensen  

Området er krevende, med fjellskjæringer tett mot vegen og myrlendt terreng mellom fjellpartiene.

Prosjektet ferdigstilles høsten 2020.

 

Veg Fv 230 og Fv 4232
Fase Byggefase
Kommune Lindesnes (Mandal)
Til toppen