Fv 405 Vennesla nord, rundkjøring

Ny rundkjøring i krysset mellom Fv 405 Venneslaveien og Sentrumsveien. Rundkjøring vil i tillegg knyttes til boligvegene Nesvegen og Røllend.

Klikk for stort bildeFv 405 Vennesla nord Lasse Moen Sørensen   

Rundkjøringen er regulering i planen «Områderegulering Sentrum nord», plan ID 2016004. 

Agder fylkeskommune vil stå for prosjektering av byggeplanen, og som byggherre når prosjektet gjennomføres. 

Rundkjøringen finansieres gjennom rekkefølgekrav i planen «Områderegulering Sentrum nord». Vennesla kommune vil forskuttere kostnader til utbygging, forskutteringen knyttes til rekkefølgekrav for omkringliggende utbyggingsprosjekter. Foreløpig er kryssombyggingen estimert til om lag 27 mill. 2018-kr. 

Rundkjøringen skal etter planen bygges i 2021. 

Til toppen