Fv 405 Vennesla nord, rundkjøring

Ny rundkjøring skal etableres i krysset mellom Fv 405 Venneslaveien og Sentrumsveien.

Klikk for stort bildeFv 405 Vennesla nord Lasse Moen Sørensen   

Rundkjøringen er regulert i planen «Områderegulering Sentrum nord», plan ID 2016004, og vil i tillegg til å bidra til bedre trafikkflyt i området etablere god tilknytning til boligvegene Nesvegen og Røllend.. 

Agder fylkeskommune vil stå for prosjektering av byggeplanen, og som byggherre når prosjektet gjennomføres. 

Rundkjøringen finansieres gjennom rekkefølgekrav i planen «Områderegulering Sentrum nord». Vennesla kommune vil forskuttere kostnader til utbygging, forskutteringen knyttes til rekkefølgekrav for omkringliggende utbyggingsprosjekter, hvor kommunen på sikt vil hente inn igjen disse utgiftene. Foreløpig er kryssombyggingen estimert til om lag 27 mill. 2018-kr. 

Rundkjøringen skal etter planen bygges i 2021. 

Til toppen