Fv 406 Senumstad bru

Bygging av ny Fv 406 Senumstad bru i Birkenes kommune

Fv 406 Senumstad bru Lasse Moen Sørensen  

Vindmøllefirmaet RWE AG har konsesjon til å bygge ut vindmøller på Oddeheia og Bjelkeberget i Birkenes kommune. Transport av utstyr for å etablere og drifte vindmølleparken skal foregå over Senumstad bru. Eksisterende hengebru har godkjent totalvekt på 80 tonn aksellast og har ikke styrke nok til å tåle denne lasten. Det er derfor besluttet at Agder fylkeskommune i samarbeid med utbygger og Birkenes kommune skal bygge ny bru, som kan håndtere opp til 140 tonn aksellast. 

Det er ut fra dette behovet utarbeidet reguleringsplan for ny bru. 

Det er utarbeidet en finansieringsplan der utbygger og Agder fylkeskommune skulle dele utgiftene til etablering av ny bru, innenfor RWE sitt tidlige estimat til kostnadsramme på 55 mill. kr. Fylkeskommunen har i ettertid utarbeidet et fullstendig kostnadsanslag, som innebærer en anslått totalkostnad på 81 mill. kr eks. mva. Etter vedtak i fylkestingssak 98/20 forutsettes det at RWE dekker alle kostnader ut over rammen i opprinnelig avtale. 

RWE signaliserte i mai 2021 at de ikke ønsker å dekke disse kostnadene. På bakgrunn av dette er det derfor ikke grunnlag for å gjennomføre prosjektet. 


 

Veg:

Fv 406

Planfase:

Stoppet

Kommune:

Birkenes

Til toppen