Fv 406 Senumstad bru

Bygging av ny Fv 406 Senumstad bru i Birkenes kommune

Klikk for stort bildeFv 406 Senumstad bru Lasse Moen Sørensen  

Vindmøllefirmaet RWE har konsesjon til å bygge ut vindmøller på Oddeheia og Bjelkeberget i Birkenes kommune. Transport av utstyr for å etablere og drifte vindmølleparken skal foregå over Senumstad bru. Dagens hengebru har ikke styrke nok til å tåle denne lasten. Det er derfor besluttet at Birkenes kommune i samarbeid med Agder fylkeskommune skal bygge ny bru, som kan håndtere opp til 140 tonn aksellast. 

Vi skal utarbeide en reguleringsplan for ny bru som skal vedtas av Birkenes kommune før selve byggingen kan finne sted. Reguleringsplan prosessen er estimert til ca. 1 års tid.  

Det er utarbeidet en finansieringsplan der Birkenes kommune/utbygger og Agder fylkeskommune deler utgiftene. Prosjektkostnadene er anslått til ca 52-55 mill.kr.  


 

Veg:

Fv 406

Planfase:

Regulering

Kommune:

Birkenes

Til toppen