Fv 406 Senumstad bru

Bygging av ny Fv 406 Senumstad bru i Birkenes kommune

Klikk for stort bildeFv 406 Senumstad bru Lasse Moen Sørensen  

Vindmøllefirmaet RWE har konsesjon til å bygge ut vindmøller på Oddeheia og Bjelkeberget i Birkenes kommune. Transport av utstyr for å etablere og drifte vindmølleparken skal foregå over Senumstad bru. Eksisterende hengebru har godkjent totalvekt på 80 tonn aksellast og har ikke styrke nok til å tåle denne lasten. Det er derfor besluttet at Agder fylkeskommune i samarbeid med utbygger og Birkenes kommune skal bygge ny bru, som kan håndtere opp til 140 tonn aksellast. 

Det skal utarbeides reguleringsplan for ny bru. Denne prosessen er beregnet å ta om lag ett år. Reguleringsplanen må deretter vedtas av Birkenes kommune før selve byggingen kan starte.    

Det er utarbeidet en finansieringsplan der utbygger og Agder fylkeskommune skulle dele utgiftene til etablering av ny bru, innenfor RWE sitt tidlige estimat til kostnadsramme. Fylkeskommunen har utarbeidet et fullstendig kostnadsanslag, som innebærer en kostnad på 81 mill. kr eks. mva. Det forutsettes da at RWE dekker kostnader ut over rammen i opprinnelig avtale. Saken skal behandles av fylkestinget i desember. 


 

Veg:

Fv 406

Planfase:

Regulering

Kommune:

Birkenes

Til toppen