Fv 409 Holtet - Skudereis, GS-veg

Bygging av gang- og sykkelveg på Tromøya i Arendal

Klikk for stort bildeFv 409 Holtet - Skudereis Lasse Moen Sørensen  

Det etableres om lag 950 meter gang- og sykkelveg på en strekning som har vært krevende å ferdes i for myke trafikanter. Prosjektet binder sammen to eksisterende GS-anlegg, og vil bidra til at det etableres et sammenhengende GS-nett helt fra Omdalsøyra på østre Tromøy og inn til Arendal sentrum. GS-vegen skal stå ferdig før sommeren 2020. 

Finansieringen av prosjektet deles 50/50 mellom Agder FK og Arendal kommunen. Kommunens andel er basert på finansieringsordningen til tidligere Aust-Agder fylkeskommune, som innebærer at kommunen tar opp lån hos fylkeskommunen som tilbakebetales med renter over en gitt tidsperiode. Prosjektet er i tillegg tildelt 12 mill.kr i statlige sykkelbymidler.

Til toppen