Fv 411 Laget - Bergendal

Bygging av ny fylkesveg mellom Laget og Bergendal i Tvedestrand kommune

Klikk for stort bildeFv 411 ved Bergendal, øst for prosjektet Lasse Moen Sørensen   

Det skal etableres om lag 440 meter ny veg i et område der eksisterende veg er veldig smal, med dårlige siktforhold, og utsatt for flom. Strekningen har økende trafikk som følge av utbygging i området. 

Utbedringen vil bidra til økt trafikksikkerhet, hindre at vegen blir stående under vann ved flom, og bedre grunnforholdene, samt korte ned avstanden og fjerne krappe svinger på dagens veg. 

Prosjektet var planlagt gjennomført med elever fra Blakstad VGS, men planene har senere blitt endret og det blir nå gjennomført av ekstern entreprenør. Prosjektet skal ferdigstilles i 2021.

 

Veg Fv 411
Fase Byggefase
Kommune Tvedestrand
Til toppen