Fv 411 Laget - Bergendal

Bygging av ny fylkesveg mellom Laget og Bergendal i Tvedestrand kommune

Klikk for stort bildeFv 411 ved Bergendal, øst for prosjektet Lasse Moen Sørensen   

Det er etablert om lag 440 meter ny veg i et område der eksisterende veg er veldig smal, med dårlige siktforhold, og utsatt for flom. Strekningen har økende trafikk som følge av utbygging i området. 

Utbedringen bidrar til økt trafikksikkerhet, hindrer at vegen blir stående under vann ved flom, og bedre grunnforholdene, og vil i tillegg korte ned avstanden og fjerne krappe svinger på dagens veg. 

Prosjektet var planlagt gjennomført med elever fra Blakstad VGS, men planene har senere blitt endret og det blir nå gjennomført av ekstern entreprenør. Prosjektet ferdigstilles i 2021.

 

Veg Fv 411
Fase Byggefase
Kommune Tvedestrand
ÅDT 600, 7% tungtransport
Til toppen