Fv 414 Fjellheim - Vegårshei kirke

Bygging av gang- og sykkelveg mellom Fjellheim og Vegårshei kirke i Vegårshei kommune 

Klikk for stort bildeFv 414 Fjellheim - Vegårshei kirke Lasse Moen Sørensen  

Det etableres om lag 600 meter gang- og sykkelveg mellom sentrum i Vegårshei og Vegårshei kirke. Prosjektet var opprinnelig planlagt å gå helt frem til Vegårshei stasjon, men ble kuttet noe ned for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. 

Prosjektet etableres i samarbeid med Vegårshei kommune, som legger nytt VA-anlegg i grunnen under gang- og sykkelvegen. 

Når gang- og sykkelvegen står ferdig vil det være et trafikksikkert tilbud til myke trafikanter langs fylkesvegen, som binder sammen skolen, kirken og Molandsgrenda, nord for Vegårshei sentrum. 

Tiltaket planlegges åpnet sommeren 2021.

 

Veg Fv 414
Fase Byggefase
Kommune Vegårshei
ÅDT 1050, 6% tungtransport
Til toppen