Fv 415 Fiane - Simonstad

Prosjektet skal utbedre krevende partier på strekningen, for å bedre trafikksikkerheten, samt fremkommeligheten for tyngre kjøretøy vinterstid

Klikk for stort bildeFv 415 ved Storbrua i Nelaug, mot Selåsvatn Lasse Moen Sørensen   

Fv 415 skal utbedres på utpekte delstrekninger for å sikre fremkommeligheten for tyngre kjøretøy, særlig som følge av et meget stort transportbehov knyttet til etablering av nasjonalt Biozinanlegg på Simonstad i Åmli kommune. 

Dette er et stort og kostbart prosjekt der valg av tiltak må vurderes nøye i forhold til kostnad og effekt for på målene som skal oppnås. Det forventes betydelig økning i tungtransporten til og fra Bergene Holms anlegg på Simonstad i de kommende årene, og prosjektet skal bidra til at den økte transporten løses på en trygg og effektiv måte uavhengig av årstid. 

 

Veg Fv 415
Fase Planlegging
Kommune Åmli og Tvedestrand
Til toppen