Fv 415 Fiane - Simonstad

Utbedring av krevende partier på strekningen, for å bedre trafikksikkerheten, samt fremkommeligheten for tyngre kjøretøy vinterstid

Fv 415 skal utbedres på utpekte delstrekninger for å sikre fremkommeligheten for tyngre kjøretøy, særlig som følge av et meget stort transportbehov knyttet til etablering av nasjonalt Biozinanlegg på Simonstad i Åmli kommune. 

 

Veg Fv 415
Fase Planlegging
Kommune Åmli og Tvedestrand
Til toppen