Fv 421 Fiane - Nygård

Det bygges gang- og sykkelveg, samt rundkjøring på Fiane i Tvedestrand kommune. 

 Foto av kryssområdet. Rundkjøring og gang- og sykkelveg er under bygging.  - Klikk for stort bildeFv 421 Fiane - Nygård Lasse Moen Sørensen   

Det etableres rundkjøring og gjøres andre vegarbeider i og rundt eksisterende kryss mellom fv. 415 til Åmli og gamle E18, nå fv.421, ved Fiane. Prosjektet henger sammen med byggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal, og er finansiert av Nye Veier AS, men bygges av Agder fylkeskommune som følge av at gamle E18 har blitt fylkesveg.

Nye Veier har bygget ny fylkesveg og gang- og sykkelveg mellom Grenstøl og Fiane. Det gjensto imidlertid bygging av en mindre del av gang- og sykkelvegen mellom Fianekrysset og Nygård, som er inkludert i dette prosjektet.

Statens vegvesen finansierer en forlengelse av GS-vegen forbi Cirkle K, som en del av deres ansvar for å etablere sammenhengende gang- og sykkelveg i området. Når disse anleggene er bygget vil det være sammenhengende gang- og sykkelveg fra Arendal til Tvedestrand langs fv. 421.

Arbeidet ble i hovedsak ferdig i 2021, mens forlengelsen av GS-vegen forbi Cirkle K, samt asfalt-slitelag, ble ferdigstilt våren 2022. 

Kartreferanse til prosjektet

Veg Fv 421
Fase Ferdigstilt
Kommune Tvedestrand
Til toppen