Fv 421 Fiane - Nygård

Det skal bygges gang- og sykkelveg, samt rundkjøring på Fiane i Tvedestrand kommune. 

Klikk for stort bildeFv 421 GS Fiane - Nygård Lasse Moen Sørensen  

Prosjektet henger sammen med byggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal, og er finansiert av Nye Veier AS, men bygges av Agder fylkeskommune som følge av at den gamle E18 har blitt fylkesveg.

Det skal gjøres omfatter veiarbeider i og rundt eksisterende kryss mellom Fv 415 til Åmli og gamle E18 (nå Fv 421) ved Fiane i Tvedestrand kommune, med etablering av rundkjøring.

I forbindelse med utbygging av ny E18 mellom Tvedstrand og Arendal ble det bygget ny fylkesveg og GS-veg på en del av strekningen mellom Grenstøl og Fiane. Det gjenstår imidlertid en del av gang- og sykkelvegen mellom Fianekrysset og Nygård, noe som løses gjennom dette prosjektet. Når GS-vegen står ferdig vil det være sammenhengende sykkelveg fra Arendal til Tvedestrand langs Fv 421.

Arbeidet pågår skal være ferdig innen november 2021.

 

 

 

 

Veg Fv 421
Fase Byggefase
Kommune Tvedestrand
Til toppen