Fv 450 Sinnes

Det skal bygges nytt kryss mellom Fv 450 og Fv 468 på Sinnes i Sirdal kommune. I tillegg er det en opsjon på bygging av gang- /sykkelveg langs Fv 450 frem til avkjøringen til Tjørhomfjellet Alpinanlegg.

Klikk for stort bildeFv 450 GP-krysset Lasse Moen Sørensen  

Prosjektet er en del av bompakke "Fv. 45 – utvida opplegg for utbygging og finansiering av fylkesveg 45 i Gjesdal kommune i Rogaland og Sirdal kommune i Vest-Agder". Realisering av prosjektet står foreløpig på vent som følge av manglende avklaring om når bompengepakken kan utbetale disse midlene, som i utgangspunktet var planlagt til prosjektet allerede i 2017. 

Arbeidet med utbedring av kryssområdet er i gang. Målet er å sikre at dette området får god fremkommelighet og god trafikksikkerhet for alle trafikanter. Prosjektet har en opsjon på bygging av gang- og sykkelveg langs Fv 450 helt fram til avkjørselen til Tjørhomfjellet Alpinanlegg, som dersom det realiseres vil gi et godt og trafikksikkert tilbud for de myke trafikantene som ferdes mellom Sinnes og alpinanlegget.

Øvre del av Sirdal er et yndet sted å dra for å stå/gå på ski om vinteren. En stor andel av trafikken kommer fra Rogaland sør for Boknafjorden.

Sommerstid er det et populært mål for turister å kjøre fjellovergangen til/fra Setesdal, Suleskard – Brokke. Strekningen benyttes også til varetransport da det sparer kjøretid. Fjellforbindelsen Suleskard – Brokke er vinterstengt.

I krysset ligger dagligvarebutikken «GP» (navnet kommer av første eier – Gabriel Peder Tjørhom) som betjener størstedelen av beboerne og hyttefolket i området. Tillagt butikkdriften er også en bensinstasjon. Krysset kalles på folkemunne «GP-krysset». I utfartshelger, vinterferie og påskeferie er det stor aktivitet og trafikk i kryssområdet.

 

Veg Fv 450
Fase Byggefase
Kommune Sirdal
Til toppen