Fv 450 Sinnes

Det skal bygges nytt kryss mellom Fv 450 og Fv 468 på Sinnes i Sirdal kommune. I tillegg er det en opsjon på bygging av gang- /sykkelveg langs Fv 450 frem til avkjøringen til Tjørhomfjellet Alpinanlegg.

Klikk for stort bildeFv 450 GP-krysset Lasse Moen Sørensen  

Prosjektet er en del av bompakke "Fv. 45 – utvida opplegg for utbygging og finansiering av fylkesveg 45 i Gjesdal kommune i Rogaland og Sirdal kommune i Vest-Agder". Realisering av prosjektet står foreløpig på vent som følge av manglende avklaring om når bompengepakken kan utbetale disse midlene, som i utgangspunktet var planlagt til prosjektet allerede i 2017. 

Det skal utarbeides reguleringsplan og byggeplan. Målet er å sikre at kryssområdet får god fremkommelighet og god trafikksikkerhet for alle trafikanter. Samtidig skal man sikre at regulering av gang- og sykkelveg langs Fv 450 fram til avkjørselen til Tjørhomfjellet Alpinanlegg gir et godt og trafikksikkert tilbud for de myke trafikantene som ferdes i området.

Øvre del av Sirdal er et yndet sted å dra for å stå/gå på ski om vinteren. En stor andel av trafikken kommer fra Rogaland sør for Boknafjorden.

Sommerstid er det et populært mål for turister å kjøre fjellovergangen til/fra Setesdal, Suleskard–Brokke. Strekket benyttes også som varetransport da det sparer kjøretid. Fjellforbindelsen Suleskard–Brokke er vinterstengt.

I krysset ligger dagligvarebutikken «GP» (navnet kommer av første eier – Gabriel Peder Tjørhom) som betjener størstedelen av beboerne og hyttefolket i området. Tillagt butikkdriften er også en bensinstasjon. Krysset kalles på folkemunne «GP-krysset». I utfartshelger, vinterferie og påskeferie er det stor aktivitet og trafikk i kryssområdet.

 

Veg Fv 450
Fase Planfase
Kommune Sirdal
Til toppen