Fv 450 Sinnes

Det bygges nytt kryss mellom Fv 450 og Fv 468 på Sinnes i Sirdal kommune, samt gang- og sykkelveg langs Fv 450 frem til avkjørsel til Tjørhomfjellet Alpinanlegg.

Fv 450 GP-krysset - Klikk for stort bildeFv 450 GP-krysset under bygging, juni 2021 Lasse Moen Sørensen   

Prosjektet er en del av bompakke "Fv. 45 – utvida opplegg for utbygging og finansiering av fylkesveg 45 i Gjesdal kommune i Rogaland og Sirdal kommune i Vest-Agder". 

Arbeidet med utbedring av kryssområdet er i gang. Målet er å sikre at dette området får god fremkommelighet og god trafikksikkerhet for alle trafikanter. Etter avtale med Rogaland fylkeskommune som administrerer bompengepakken, skal det også realiseres en opsjon på bygging av gang- og sykkelveg langs Fv 450 helt fram til avkjørselen til Tjørhomfjellet Alpinanlegg. GS-anlegget er under bygging og vil gi et godt og trafikksikkert tilbud for de myke trafikantene som ferdes mellom Sinnes og alpinanlegget.

Øvre del av Sirdal er svært populært område for skiturisme på vinterstid. En stor andel av trafikken kommer fra Rogaland sør for Boknafjorden.

Sommerstid er det et populært mål for turister å kjøre fjellovergangen til/fra Setesdal, Suleskard – Brokke. Strekningen benyttes også til varetransport da det sparer kjøretid.
Fjellforbindelsen Fv 450 Suleskard – Brokke er vinterstengt.

I krysset ligger dagligvarebutikken «GP» som betjener størstedelen av beboerne og hyttefolket i området. Krysset kalles på folkemunne «GP-krysset». Navnet har sin opprinnelse fra første eier av butikken – Gabriel Peder Tjørhom. I tilknytning til butikken er det også en bensinstasjon.
I utfartshelger, vinterferie og påskeferie er det særlig stor aktivitet og trafikk i kryssområdet.

Prosjektet planlegges ferdigstilt i løpet av 2021.

 

Veg Fv 450
Fase Byggefase
Kommune Sirdal 
ÅDT 1300, 11% tungtransport
Til toppen