Fv 456 Hølleveien, GS-veg

Det skal etableres bedre tilrettelegging for myke trafikanter langs Hølleveien og ryddes opp i en rekke kryss og avkjørsler mellom Rådhusveien og Stauslandsveien.

Klikk for stort bildeFv 456 Hølleveien ved Nygård skole Lasse Moen Sørensen  

Området er sterkt trafikkert og ikke tilfredsstillende tilrettelagt for myke trafikanter.
En rekke private avkjørsler bidrar i tillegg til et uoversiktlig trafikkbilde og dårlig trafikksikkerhet.

Det er utarbeidet reguleringsplan for området som skal skape trafikksikre løsninger for myke trafikanter, samt å sikre fremkommelighet for kjørende.

Tiltakene kan bygges i flere etapper og inkluderer blant annet gang- og sykkelveg på hele strekningen, ny undergang under Fv 456 for myke trafikanter, sanering av flere avkjørsler, og rundkjøring ved Linnegrøvan. Rundkjøringen er rekkefølgekrav til et boligområde i nærheten. Løsninger som er valgt skal gi området et sentrumspreg med gode bokvaliteter samtidig som det sikres fremkommelighet for trafikken.

Prosjektet er delt inn i totalt 6 delprosjekt, og i første omgang er det delprosjekt 4 og 5 rundt Nygård skole som er vedtatt finansiert og realisert. 

Strekningen er en viktig skoleveg og en oppgradering vil ha stor verdi for alle trafikantgrupper i området. Det ble arbeidet med fremdriftsplan for bygging av delprosjekt 4 og 5 i 2020, og det gjenstår noe arbeid før prosjektet kan sendes ut i markedet.
Finansiering av disse tiltakene håndteres med midler fra fylkeskommunens tiltakspakke knyttet til koronapandemien. 

 

Veg Fv 456
Fase Planfase
Kommune Kristiansand (Søgne)
Til toppen