Fv 460 Rødberg - Snik, GS-veg

Etablering av 900 meter gang- og sykkelveg langs Fv 460 på vegen ut mot Lindesnes fyr i Lindesnes kommune.

Klikk for stort bildeFv 460 Rødberg - Snik Lasse Moen Sørensen  

Gang- og sykkelvegen kobler tettstedet Snik sammen med Vigeland sentrum, slik at det ved ferdigstillelse vil være et gjennomgående tilbud for myke trafikanter på hele strekningen frem til 50-sonen på Snik. Sør for området skal utbygger av nytt boligområde etablere gang- og sykkelveg som rekkefølgekrav. 

Det har vært jobbet lenge med å optimalisere prosjektet og redusere kostnadene mest mulig, samt for å håndtere skredutfordringer på strekningen.
Sammen med prosjektet legger Lindesnes kommune vann- og avløpsledninger i grunnen. 

GS-vegen er under bygging, og vil bli markert åpnet 1.juli 2020. 

 

Veg Fv 460
Fase Bygging
Kommune Lindesnes
Til toppen