Fv 469 og 4128 Ferjeleier Hidra og Andabeløy

Oppgradering av ferjeleier til gjeldende standardkrav, samt tilpasning til elektriske ferjer i Flekkefjord kommune

Klikk for stort bildeFv 469 ferjeleie Kvellandstrand Lasse Moen Sørensen  

Ferjeleiene som er tilknyttet Hidrasambandet og Andabeløysambandet har lenge hatt et behov for modernisering og utbedring i følge med oppdaterte krav til materiell, samt som følge av lang tids bruk. Samtidig er det vedtatt å elektrifisere sambandene, noe som krever ytterligere tilpasninger av ferjeleiene for å kunne opprettholde trafikk og regularitet. 

Ferjekaiene vil bli oppgradert til dagens standard, og forlenget der det er krav om dette. I tillegg vil det bli etablert sidestøtter, dykdalber, ved flere av ferjeleiene, slik at de blir tryggere og enklere å trafikkere, samt redusere ferjenes energibruk ved landligge. 

Prosjektet ble vedtatt sendt ut på anbud av fylkestinget 16.juni 2020. Bestillingen i vedtaket var gjennomføring av anbudsgrunnlaget for et mellomalternativ for omfanget av oppgraderingen, anslått til 41 mill. kr. 

 

Veg Fv 469 og Fv 4128
Fase Planfase
Kommune Flekkefjord
Til toppen