Fv 469 og 4128 fergeleier Hidra og Andabeløy

Oppgradering av ferjeleier til gjeldende standardkrav, samt tilpasning til elektriske ferjer i Flekkefjord kommune

 

Foto oversiktsbilde av Lauvnes ferjekai, sett fra Hidraferja - Klikk for stort bildeLauvnes ferjekai Lasse Moen Sørensen    

Høsten 2022 vil det bli arbeid på fergeleiet på Launes på Hidra. Dette arbeidet skulle egentlig vært utfør i mai, men ble utsatt for å være sikker på at vi får gjennomført en god trafikkavvikling. Mer informasjon om gjennomføringen blir kunngjort senere.

Vær oppmerksom på at det blir betydelig flere biler på kaia på Abelnes i denne perioden.

Ny rutetabell

For endringer i bussruter, se

AKT trafikkmeldinger

Om prosjektet

Ferjeleiene som er tilknyttet Hidrasambandet og Andabeløysambandet har lenge hatt et behov for modernisering og utbedring i følge med oppdaterte krav til materiell, samt som følge av lang tids bruk. Sambandene skal i tillegg elektrifiseres, noe som krever ytterligere tilpasninger av ferjeleiene for å kunne opprettholde trafikk og regularitet. 

Ferjekaiene ble i 2021 oppgradert i henhold til dagens standardkrav, og forlenget der det var behov for dette.  Det ble også etablert sidestøtter, dykdalber, slik at ferjeleiene ble tryggere og enklere å trafikkere. Dette bidrar også til å redusere ferjenes energibruk ved landligge. 

Kart over Kvellandstrand. Illustrasjon - Klikk for stort bilde  

 

Veg Fv 469 og 4128
Fase Byggefase
Kommune Flekkefjord
ÅDT 350/50, 6/4% tungtransport
Til toppen