Fv 469 og 4128 Fergeleier Hidra og Andabeløy

Oppgradering av ferjeleier til gjeldende standardkrav, samt tilpasning til elektriske ferjer i Flekkefjord kommune

Klikk for stort bildeFv 469 ferjeleie Kvellandstrand Lasse Moen Sørensen  

Ferjeleiene som er tilknyttet Hidrasambandet og Andabeløysambandet har lenge hatt et behov for modernisering og utbedring i følge med oppdaterte krav til materiell, samt som følge av lang tids bruk. Samtidig er det vedtatt å elektrifisere sambandene, noe som krever ytterligere tilpasninger av ferjeleiene for å kunne opprettholde trafikk og regularitet. 

Ferjekaiene vil bli oppgradert til dagens standard, og forlenget der det er krav om dette. I tillegg vil det bli etablert sidestøtter, dykdalber, ved flere av ferjeleiene, slik at de blir tryggere og enklere å trafikkere, samt redusere ferjenes energibruk ved landligge. 

Prosjektet ble vedtatt sendt ut på anbud av fylkestinget 16.juni 2020. Bestillingen i vedtaket var gjennomføring av anbudsgrunnlaget for et mellomalternativ for omfanget av oppgraderingen, anslått til 41 mill. kr.

Bygging etter påske 2021

Klikk for stort bilde 

Konkurransegrunnlaget er nå lagt ut og vi venter på anbud fra entreprenører. Det er forventet en oppstart på prosjektet like etter påske med en ferdigstillelse til høsten 2021.

Arbeidene består blant annet av bygging av såkalte dykdalber, fenderverk og belysning, montering av ny fendring av størrelse bedre tilpasset nye ferjer og vannforsyning til ferge på Launes fergekai.

(Dykdalber er pæler som gjør det mulig å fortøye ferger som er lengre enn kaia).

Under byggingen vil det ikke være nødvendig å stenge ferjekaia på Launes på kvelds- og nattestid. Vi vil ha et tett samarbeid med Norled og Agder kollektivtrafikk for å kunne gjøre de beste valgene med tanke på trafikkavviklingen.

Fergeleiene på Abelnes og Kvellandstrand: Kan stenges for ferjetrafikk i anleggsperioden som omfatter pelearbeid, men kaiene kan ikke stenges samtidig. Ferjetrafikken fra fastlandet samles da på den ene kaien i disse periodene. Entreprenøren skal imidlertid tilstrebe å utføre arbeidene på en slik måte at stenging unngås. Driftsopplegget må planlegges i tett samarbeid med byggherre og ferjeselskapet Norled.

Fergeleiet på Launes: Mellom kl. 05.00 og 20.00 må arbeidet utføres uten hinder for ferjetrafikken, da Hidrafergen benyttes. Pælearbeider vil foregå mellom 20.00 og 05.00 og i dette tidsrommet vil ferjeselskapet benytte Hidrasund-fergen som er kortere.

Det skal ikke utføres arbeid på fergeleiet på Andabeløy i denne omgang.

Helgene 12.-17. mai, og 21.-24. mai er utfartshelger med mye trafikk. Fergetrafikken skal gå som normalt disse helgene.

Veg Fv 469 og Fv 4128
Fase Byggefase
Kommune Flekkefjord
Til toppen