Fv 469 og 4128 fergeleier Hidra og Andabeløy

Oppgradering av ferjeleier til gjeldende standardkrav, samt tilpasning til elektriske ferjer i Flekkefjord kommune

 

Kvellandstrand. Foto - Klikk for stort bildeFv 469 ferjeleie Kvellandstrand Lasse Moen Sørensen  

Stenging Kvellandstrand 24. april – 30. april 2022 

Det blir arbeid på fergeleiet på Kvellandstrand i perioden 24. april – 30. april. Omkjøring via Abelnes, der ferga går til Hidra i perioden. Ny rutetabell for Hidraferja. Akt har midlertidig bussruteplan tilpasset ny ferjetabell. Omkjøring blir skiltet.

Vær oppmerksom på at det blir betydelig flere biler på kaia på Abelnes i denne perioden.

Ny rutetabell

Direkte nedlasting av rutetabell (pdf)

For endringer i bussruter, se

AKT trafikkmeldinger

Midlertidig ruteplan buss (pdf)

Høsten 2022 vil det bli arbeid på fergeleiet på Launes på Hidra. Dette arbeidet skulle egentlig vært utfør i mai, men blir utsatt for å være sikker på at vi får til en god trafikkavvikling. Mer informasjon om gjennomføringen blir kunngjort senere.

Om prosjektet

Ferjeleiene som er tilknyttet Hidrasambandet og Andabeløysambandet har lenge hatt et behov for modernisering og utbedring i følge med oppdaterte krav til materiell, samt som følge av lang tids bruk. Sambandene skal i tillegg elektrifiseres, noe som krever ytterligere tilpasninger av ferjeleiene for å kunne opprettholde trafikk og regularitet. 

Ferjekaiene ble i 2021 oppgradert i henhold til dagens standardkrav, og forlenget der det var behov for dette.  Det ble også etablert sidestøtter, dykdalber, slik at ferjeleiene ble tryggere og enklere å trafikkere. Dette bidrar også til å redusere ferjenes energibruk ved landligge. 

Kart over Kvellandstrand. Illustrasjon - Klikk for stort bilde  

 

Veg Fv 469 og 4128
Fase Byggefase
Kommune Flekkefjord
ÅDT 350/50, 6/4% tungtransport
Til toppen