Areal- og transportsplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

Samarbeidet har et eget administrativt sekretariat, et administrativ fagråd og et politisk utvalg; Areal- og transportplanutvalget (ATP-utvalget).

 

ATP logo. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) skal

  • ivareta en overordnet transport- og arealplanlegging i regionen og
  • forvalte midler for å få et effektivt og miljøvennlig transportsystem, med et sterkt fokus på målet om nullvekst i personbiltrafikken.

ATP-sekretariatet

ATP-sekretariatet er delt mellom Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune.

ATP-sekretariatets kontaktpersoner i Kristiansand kommune:

ATP-sekretariatets kontaktpersoner i Kristiansand kommune:
Jan Erik Lindjord Katrine Valderhaug Jore Aenne Ramm
E-post jan.erik.lindjord@kristiansand.kommune.no E-post katrine.s.valderhaug.jore@kristiansand.kommune.no E-post aenne.ramm@kristiansand.kommune.no
Telefon 93438767 Telefon 93805235 Telefon 45837091
Til toppen