Areal- og transportsplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

Samarbeidet har et eget administrativt sekretariat, et administrativ fagråd og et politisk utvalg; Areal- og transportplanutvalget (ATP-utvalget).

ATP logo. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) skal

  • Ivareta en overordnet transport- og arealplanlegging i regionen
  • Forvalte midler for å få et effektivt og miljøvennlig transportsystem, med et sterkt fokus på målet om nullvekst i personbiltrafikken

Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

ATP-sekretariatet

ATP-sekretariatet er delt mellom Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune.

ATP-sekretariatets kontaktpersoner i Kristiansand kommune:

ATP-sekretariatets kontaktpersoner i Kristiansand kommune:
Navn E-post Mobil nr.
Jan Erik Lindjord jan.erik.lindjord@kristiansand.kommune.no 934 38767
Katrine Valderhaug Jore katrine.s.valderhaug.jore@kristiansand.kommune.no 938 05235
Aenne Ramm aenne.ramm@kristiansand.kommune.no 458 37091