Jernbaneplattform Agder

Jernbaneplattform Agder er et jernbanepolitisk samarbeid mellom kommuner, regionale myndigheter og organisasjoner for å styrke det tverrpolitiske arbeidet for å få en raskest mulig etablering av dobbeltspor mellom Kristiansand og Oslo. Videre skal Jernbaneplattform Agder jobbe for at toget skal være et moderne og effektivt reisemiddel i landsdelen.

Plattform Agder ble etablert høsten 2016 og har holdt jevn møteaktivitet. 

Det er ikke avholdt noen møter i Jernbaneplattform Agder i 2020. Det er planlagt møter for Jernbaneplattform Agder  høsten 2021. 

Jernbaneplattform Agders mål

Målsettingen skal oppnås ved å arbeide for:

  • å skape en bred og engasjert opinion som vil utvikle jernbanen i landsdelen.
  • en raskest mulig sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med stasjon på Brokelandsheia innen 2028.
  • å få i gang en konseptvalgutredning (KVU) for kystjernbane.
  • å påvirke myndigheter og andre aktører slik at Jernbaneplattform Agders målsettinger blir prioritert.
  • dobbeltspor-tilknytningen mot Stavanger.
  • utvikling av lokaltog/pendlertog til og fra Kristiansand.
  • oppgradering av jernbanespor til Kristiansand havn.
  • oppgradering av eksisterende stasjoner.
  • etablering av flere og lengre krysningsspor.

I Jernbaneplattform Agder sitter representanter fra regionrådene på Agder, Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune. NHO, LO og Fylkesmannen har deltatt med hvert sitt medlem. Ut over dette er Bane NOR Jernbanedirektoratet og operatør fast tilstede på møtene. 

Til toppen