Jernbaneplattform Agder

Jernbaneplattform Agder er et jernbanepolitisk samarbeid mellom kommuner, regionale myndigheter og organisasjoner for å styrke det tverrpolitiske arbeidet for å få en raskest mulig etablering av dobbeltspor mellom Kristiansand og Oslo. Videre skal Jernbaneplattform Agder jobbe for at toget skal være et moderne og effektivt reisemiddel i landsdelen.

Plattform Agder ble etablert høsten 2016. 

Målsettinger:

  • Skape en bred og engasjert opinion som vil utvikle jernbanen i landsdelen
  • Raskest mulig sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med stasjon på Brokelandsheia innen 2028
  • Få i gang en konseptvalgutredning (KVU) for kystjernbane
  • Påvirke myndigheter og andre aktører slik at Jernbaneplattform Agders målsettinger blir prioritert
  • Dobbeltspor-tilknytningen mot Stavanger
  • Utvikling av lokaltog/pendlertog til og fra Kristiansand
  • Oppgradering av jernbanespor til Kristiansand havn
  • Oppgradering av eksisterende stasjoner
  • Etablering av flere og lengre krysningsspor

I Jernbaneplattform Agder sitter representanter fra regionrådene på Agder, Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune. NHO, LO og Statsforvalteren har deltatt med hvert sitt medlem. Ut over dette er Bane NOR Jernbanedirektoratet og operatør fast tilstede på møtene.