Fylkestinget i Agder vedtok nytt reglement for TT-ordning i Agder 25. oktober 2021.

Fylkestinget fattet 25. oktober 2021 vedtak om ny TT-ordning.

Se saksfremlegget, det nye reglementet på denne siden (lenke til politisk møtekalender).
Protokollen med endelig vedtak legges ut innen kort tid. 

Felles TT-ordning i Agder

Agder fylkeskommune arbeider med en felles ordning for TT-tjenesten i Agder. TT-ordninge gjelder for personer som på grun av funksjonsnedsettelser ikke kan benytte det offentlige (rutegående kollektivtilbud) transporttilbudet der de bor. 

Da Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune ble  Agder fylkeskommune 1. januar 2020 beholdt fylkeskommunen de to ulike ordningene som gjaldt for de to fylkene.

Hva er TT-ordningen?

TT står for tilrettelagt transport. TT-ordningen gjelder for personer som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte det offentlige (rutegående kollektivtilbud) transporttilbudet der de bor. TT-ordningen skal være et supplerende transporttilbud som gir personer med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning.

Status for arbeidet med felles TT-ordning i Agder

Arbeidet med felles TT-ordninger for Agder ble behandlet i februar 2020. Her ble det utnevnt representanter til et drøftingsråd for arbeidet.

Møtedokumenter og protokoll fra behandlingen i Hovedutvalg for samferdsel 12. februar 2020

Drøftingsrådet består av oppnevnte brukerrepresentanter, administrasjonen i fylkeskommunen og Agder Kollektivtrafikk AS. I 2020 og 2021 er det arbeidet frem et faglig grunnlag som lå ute til høring våren 2021. 
Fristen for å sende inn innspill var 1. mai 2021. Under kan du se høringsdokumentene. 

Høringsutkast: Ny TT-ordning i Agder (PDF, 304 kB)

Høringsutkast: Reglement for ny TT-ordning i Agder (PDF, 122 kB)

Høringsinnspillene er vurdert og den politiske saken om ny TT-ordning behandles før utgangen av 2021.

Lenker til dagens to ordninger

Ser du etter informasjon om dagens to ordninger kan du følge lenkene under for å finne søknadsskjemaer med mer. 

Lenke til ordningen for tidligere Vest-Agder

Lenke til ordninger for tidligere Aust-Agder

Til toppen