Felles TT-ordning i Agder

Agder fylkeskommune arbeider med en felles ordning for TT-tjenesten i Agder. TT-ordninge gjelder for personer som på grun av funksjonsnedsettelser ikke kan benytte det offentlige (rutegående kollektivtilbud) transporttilbudet der de bor. 

Da Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune ble  Agder fylkeskommune 1. januar 2020 beholdt fylkeskommunen de to ulike ordningene som gjaldt for de to fylkene.

Hva er TT-ordningen?

TT står for tilrettelagt transport. TT-ordningen gjelder for personer som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte det offentlige (rutegående kollektivtilbud) transporttilbudet der de bor. TT-ordningen skal være et supplerende transporttilbud som gir personer med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning.

Status for arbeidet med felles TT-ordning i Agder

Arbeidet med felles TT-ordninger for Agder ble behandlet i februar 2020. Her ble det utnevnt representanter til et drøftingsråd for arbeidet.

Møtedokumenter og protokoll fra behandlingen i Hovedutvalg for samferdsel 12. februar 2020

Drøftingsrådet består av oppnevnte brukerrepresentanter, administrasjonen i fylkeskommunen og Agder Kollektivtrafikk AS. I 2020 og 2021 er det arbeidet frem et faglig grunnlag som lå ute til høring våren 2021. 
Fristen for å sende inn innspill var 1. mai 2021. Under kan du se høringsdokumentene. 

Høringsutkast: Ny TT-ordning i Agder (PDF, 304 kB)

Høringsutkast: Reglement for ny TT-ordning i Agder (PDF, 122 kB)

Frem mot høsten 2021 skal høringsinnspillene vurderes og det skal legges frem en politisk sak før utgangen av 2021 hvor forslag til felles TT-ordning for Agder skal foreligge. 

Til toppen