Høring: Felles TT-ordning i Agder

Agder fylkeskommune har nå lagt forslag til felles TT-ordning for Agder ut på høring. 

Kommunene og brukerorganisasjonene er særlig inviterte, men alle som ønsker kan sende oss høringssvar.
Fristen for å svare på høringen er 1. mai 2021.

Hva er TT-ordningen?

TT står for tilrettelagt transport. TT-ordningen gjelder for personer som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte det offentlige (rutegående kollektivtilbud) transporttilbudet der de bor. TT-ordningen skal være et supplerende transporttilbud som gir personer med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning.

Høringsdokumenter

Det er lagt ut to dokumenter til høring:

Høringsutkast: Ny TT-ordning i Agder (PDF, 304 kB)

Høringsutkast: Reglement for ny TT-ordning i Agder (PDF, 122 kB)
 

Frist for å sende oss høringssvar

Fristen for å sende høringssvar er 1. mai 2021. 

Hvordan sende høringssvar?

Høringssvar kan sendes elektronisk ved å benytte dette skjemaet:
Digitalt skjema

Du kan også sende svar som post. Da er det fint om du merker brevet med "saksnr. 21/07377". Høringssvaret kan sendes til vår postadresse:

Agder fylkeskommune 
Avd. strategi og mobilitet
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Hvem kan gi høringssvar?

Alle kan sende inn høringssvar. Kommunene og brukerorganisasjoner i Agder er særlig inviterte. 

Høringsinstanser som er paraplyorganisasjoner oppfordres til å videreformidle høringsnotatet videre til sine medlemsorganisasjoner.

Bakgrunn

De tidligere fylkene Aust-Agder og Vest-Agder hadde ulike TT-ordninger.
Agder fylkeskommune har beholdt begge frem til en felles ordning kommer på plass. Det er forslaget til felles TT-ordning som er på høring nå. 

Fylkeskommunen tar sikte på politisk behandling høsten 2021.

Klikk for stort bilde Corepics VOF /Scandinavian Stockphoto  

Til toppen