Ordning for tidligere Aust-Agder fylke

Inntil videre har Agder fylkeskommune to ordninger for TT-transport. Dette innebærer at de eksisterende ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker er gjeldende. 

Informasjonen på denne siden gjelder kun for de som bor i tidligere Aust-Agder. 
Informasjon om ordningen som gjelder for tidligere Vest-Agder finner du på egne sider. 

Om transporttjenesten for funksjonshemmede
Fylkeskommunen har ansvar for transporttjenesten for funksjonshemmede. Tilbudet omfatter transport fra dør til dør.

Det er etablert en transportordning som gir godkjente brukere et elektronisk TT-kort som kan brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet den enkelte bruker mottar fastsettes på grunnlag av antall brukere og den aktuelle budsjettramme.

Kommunene i tidligere Aust-Agder fylke behandler søknader til ordningen.

  • Søknadsfrister: 15. mai og 15. november
  • Tildeling av midler 2 ganger pr år: 1. januar og 1. juli.

Søknadskjema

 

Retningslinjer 

 

Legeerklæringsskjema

 

Spørsmål og mer informasjon
Har du spørsmål eller ønske om mer informasjon kan du kontakte bostedskommunen din.

Til toppen