Ordning for tidligere Aust-Agder fylke

Inntil videre har Agder fylkeskommune to ordninger for TT-transport. Dette innebærer at de eksisterende ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker er gjeldende. 

Informasjonen på denne siden gjelder kun for de som bor i tidligere Aust-Agder. 

Om transporttjenesten for funksjonshemmede
Fylkeskommunen har ansvar for transporttjenesten for funksjonshemmede. Tilbudet omfatter transport fra dør til dør.

Det er etablert en transportordning som gir godkjente brukere et elektronisk TT-kort som kan brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet den enkelte bruker mottar fastsettes på grunnlag av antall brukere og den aktuelle budsjettramme.

Kommunene i tidligere Aust-Agder fylke behandler søknader til ordningen.

  • Søknadsfrister: 15. mai og 15. november
  • Tildeling av midler 2 ganger pr år: 1. januar og 1. juli.

Søknadskjema

 

Retningslinjer 

 

Legeerklæringsskjema

 

Spørsmål og mer informasjon
Har du spørsmål eller ønske om mer informasjon kan du kontakte bostedskommunen din.

Til toppen