Ordning for tidligere Aust-Agder fylke

Informasjonen på denne siden gjelder kun for de som bor i tidligere Aust-Agder

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem.

Inntil videre har Agder fylkeskommune to ordninger for TT-transport. Dette innebærer at de eksisterende ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker er gjeldende. 

Finner du ikke svaret på det du lurer på her kan du kontakte kommunen du bor i. 

Om transporttjenesten for funksjonshemmede

Fylkeskommunen har ansvar for transporttjenesten for funksjonshemmede. Tilbudet omfatter transport fra dør til dør.

Det er etablert en transportordning som gir godkjente brukere et elektronisk TT-kort som kan brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet den enkelte bruker mottar fastsettes på grunnlag av antall brukere og den aktuelle budsjettramme.

Kommunene i tidligere Aust-Agder fylke behandler søknader til ordningen.

  • Søknadsfrister: 15. mai og 15. november
  • Tildeling av midler 2 ganger pr år: 1. januar og 1. juli.

Søknadskjema for TT-kort for brukere i Aust-Agder

Retningslinjer for brukere i Aust-Agder

Legeerklæringsskjema for brukere i Aust-Agder

Spørsmål og mer informasjon

Har du spørsmål eller ønske om mer informasjon kan du kontakte bostedskommunen din.

Ønsker du mer informasjon om TT-ordning?

Lenke til side om ny TT-ordning i Agder (intern lenke)

Informasjon om ordningen i Vest-Agder (gjeldende inntil videre)

Informasjon om ordningen som gjelder for tidligere Vest-Agder finner du på denne siden (lenke). 

Til toppen