TT-ordning for tidligere Vest-Agder fylke

Inntil videre har Agder fylkeskommune to ordninger for TT-transport. Dette innebærer at de eksisterende ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker er gjeldende. 

Informasjonen på denne siden gjelder kun for de som bor i tidligere Vest-Agder. 
Informasjon om ordningen som gjelder for tidligere Aust-Agder finner du på egne sider. 

Hvis du lurer på noe om TT-kortet ditt kan du trykke på de blå rubrikkene lengre nede på denne siden. Her finner du ut hvordan du skal bestille en TT-tur, hvordan du kan få tak i nytt kort og hvordan du kan sjekke hvor mye du kan reise for  (saldo). Søknadsskjema ligger også lengre nede. 

Finner du ikke svar på det du lurer så se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Gjeldende TT-ordninger

De eksisterende TT-ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker videreføres uendret fram til ny felles TT-ordning blir innført. Arbeidet med felles TT-ordning for Agder startet i 2020 og pågår videre i 2021. 

Tilrettelegging av kollektivtilbudet og bestillingsruter

Det er et overordnet mål at så mange som mulig skal kunne benytte det ordinære kollektivtilbudet. Fylkeskommunen benytter store ressurser for å tilrettelegge kollektivtilbudet for flest mulig, med tilrettelagte busser og holdeplasser, eller bestillingsruter.

Mer informasjon om tilrettelagte ruter og bestillingsruter kan du få ved å ringe ruteopplysningen 177 eller se hjemmesidene til Agder Kollektivtrafikk AS.

Agder Kollektivtrafikk

Om transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem. Fylkeskommunen har lagt om TT-tjenesten med sikte på i større grad å prioritere de med tyngre funksjonsnedsettelser i sitt tilbud. I områder med tilrettelagte rutetilbud er reglene for brukergodkjenning blitt strengere. Godkjente brukere som får, eller flytter til områder med tilrettelagt rutetilbud kan få redusert TT-tilbudet sitt. Aktuelle brukere vil bli varslet om endringer i tilbudet.

Tilbudet er ikke en rettighet og tilbudets omfang fastsettes gjennom fylkeskommunens økonomiske rammer.

Mer informasjon om TT-transport  

Under finner du en rekke blå bokser som du kan trykke på for å få mer informasjon. Her kan du blant annet finne svar på hvordan du kan søke om TT-kort, hvordan du skal bruke TT-kortet ditt og hva du skal gjøre hvis du trenger nytt kort, i tillegg til mye annet.

Informasjonen du finner under gjelder TT-ordningen i tidligere Vest-Agder fylke.

Informasjon om TT-transport for brukere i tidligere Aust-Agder fylke.
 

Informasjon om personvernsikkerhet for TT-ordningen (Vest-Agder)

Vi ønsker at du gjør deg kjent med hvilke personopplysninger vi behandler og oppbevarer om personer som søker TT-kort, og om de som blir godkjente TT-brukere. Vi ber deg lese dette:

Til toppen