TT-ordning for tidligere Vest-Agder fylke

Informasjonen på denne siden gjelder TT-ordningen for de som bor i tidligere Vest-Agder. 

Hvis du lurer på noe om TT-kortet ditt kan du trykke på de blå rubrikkene lengre nede på denne siden. Her finner du ut hvordan du skal bestille en TT-tur, hvordan du kan få tak i nytt kort og hvordan du kan sjekke hvor mye du kan reise for. 

Finner du ikke svar på det du lurer så se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Gjeldende TT-ordninger

De eksisterende TT-ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker videreføres uendret fram til ny felles TT-ordning blir innført. Arbeidet med felles TT-ordning for Agder startet i 2020.

Tilrettelegging av kollektivtilbudet og bestillingsruter

Det er et overordnet mål at så mange som mulig skal kunne benytte det ordinære kollektivtilbudet. Fylkeskommunen benytter store ressurser for å tilrettelegge kollektivtilbudet for flest mulig, med tilrettelagte busser og holdeplasser, eller bestillingsruter.

Mer informasjon om tilrettelagte ruter og bestillingsruter kan du få ved å ringe ruteopplysningen 177 eller se hjemmesidene til Agder Kollektivtrafikk AS.

Agder Kollektivtrafikk

Om transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem. Fylkeskommunen har lagt om TT-tjenesten med sikte på i større grad å prioritere de med tyngre funksjonsnedsettelser i sitt tilbud. I områder med tilrettelagte rutetilbud er reglene for brukergodkjenning blitt strengere. Godkjente brukere som får, eller flytter til områder med tilrettelagt rutetilbud kan få redusert TT-tilbudet sitt. Aktuelle brukere vil bli varslet om endringer i tilbudet.

Tilbudet er ikke en rettighet og tilbudets omfang fastsettes gjennom fylkeskommunens økonomiske rammer.

Mer informasjon om TT-transport  

Under finner du en rekke blå bokser som du kan trykke på for å få mer informasjon. Her kan du blant annet finne svar på hvordan du kan søke om TT-kort, hvordan du skal bruke TT-kortet ditt og hva du skal gjøre hvis du trenger nytt kort, i tillegg til mye annet.

Informasjonen du finner under gjelder TT-orningen i tidligere Vest-Agder fylke. Bor du i tidligere Aust-Agder fylkeskommune kan du lese mer her. 
 

Nærmere om transporttjenesten for funksjonshemmede (Vest-Agder)

Informasjon om personvernsikkerhet for TT-ordningen (Vest-Agder)

Vi ønsker at du gjør deg kjent med hvilke personopplysninger vi behandler og oppbevarer om personer som søker TT-kort, og om de som blir godkjente TT-brukere. Vi ber deg lese dette:

Vi ber deg lese dette:

Til toppen