TT-ordning for tidligere Vest-Agder fylke

Informasjonen på denne siden gjelder kun for de som bor i tidligere Vest-Agder

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem.

Inntil videre har Agder fylkeskommune to ordninger for TT-transport. Dette innebærer at de eksisterende ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker er gjeldende. 

Gjeldende TT-ordninger

De eksisterende TT-ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker videreføres uendret fram til ny felles TT-ordning blir innført. Arbeidet med felles TT-ordning for Agder startet i 2020 og pågår videre i 2021. 

Spesielt for TT-brukere i Kristiansand, Søgne og Songdalen

Agder fylkeskommune har inngått kontrakt med Intercab/Ridel for kjøring av TT-brukere bosatt i Kristiansand, Søgne og Songdalen.  Oppstart av kontrakten er 1. januar 2022.

Fra 1.1.22 kan ikke TT-brukere i disse kommuner lenger bestille bil hos Taxi Sør, men bestille bil hos Intercab/ Ridel..

Nytt telefonnummer for bestilling av TT-turer vil være 958 98 500.

Her kan det ringes og bestilles tur på samme måte som er gjort tidligere.  Betaling for tur vil foregå på samme måte som tidligere ved bruk av TT-kort og egenandel.

Informasjonen du finner under gjelder TT-ordningen i tidligere Vest-Agder fylke

Hvis du lurer på noe om TT-kortet ditt kan du trykke på de blå rubrikkene lengre nede på denne siden. Her finner du ut hvordan du skal bestille en TT-tur, hvordan du kan få tak i nytt kort og hvordan du kan sjekke hvor mye du kan reise for (saldo). Søknadsskjema ligger også lengre nede. 

Finner du ikke svar på det du lurer så se kontaktinformasjon nederst på denne siden. Du kan også kontakte bostedskommunen din.

Informasjon om ordningen som gjelder for tidligere Aust-Agder finner du på egne sider. 

TT-ordningen for tidligere Aust-Agder

Informasjon om personvernsikkerhet for TT-ordningen (Vest-Agder)

Vi ønsker at du gjør deg kjent med hvilke personopplysninger vi behandler og oppbevarer om personer som søker TT-kort, og om de som blir godkjente TT-brukere. Vi ber deg lese dette:

Til toppen