Nullvisjonen Agder

Nullvisjonen Agder driver holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i Agder. Nullvisjonen Agder har eksistert som prosjekt i Vest-Agder siden 2003, og ble et permanent tiltak i 2016.

To fulltidsansatte nullvisjonsledere og én nullvisjonsleder i 80 prosent stilling arbeider med holdningsskapende informasjons- og opplæringstiltak i hver sin region: Lister, Lindesnes og Kristiansandsregionen. Nullvisjonen Agder stiller også gjerne opp ved forespørsel fra kommuner og organisasjoner i andre deler av fylket, og besøker hvert år flere skoler i østre Agder.

Nullvisjonslederne har sitt ansettelsesforhold i kommunene i sin region, som også stiller med kontorlokaler og kontorutstyr, mens lønnskostnader og prosjektmidler dekkes av Agder fylkeskommune. Nullvisjonen Agder samarbeider tett med ansatte i sine respektive kommuner, organisasjoner, foreninger og lokalt næringsliv for å nå ut til flest mulig mennesker med forebyggende arbeid. Årlig arrangerer hver nullvisjonsleder møter og kurs for flere tusen mennesker i barnehager, skoler, kommuner, organisasjoner og bedrifter.

Nullvisjonen Agder

Kontaktinformasjon til nullvisjonslederne 

Til toppen