Sammen om trafikksikkerhet

Agder fylkeskommune satser mye på forebyggende arbeid for bedre trafikksikkerhet i regionen vår.

Nyttårsaksjonen 2020

Nyttårsaksjonen arrangeres hvert år tidlig i januar. I 2020 skulle det vært markert på E18 ved Sørlandsparken. På grunn av nasjonale smittevernregler ble den fysiske delen av aksjonen avlyst. Arthur Robertsen mistet sin beste kamerat i en trafikkulykke i 2013. Hør hans sterke historie her.

4.-8. januar 2021 markerer vi de mest alvorlige ulykkene i Agder i 2020. På grunn av nasjonale smittevernregler vil dette arrangementet ikke bli avholdt fysisk i år. Markeringen blir i stedet digital, ved at vi presenterer hvordan vi jobber med trafikksikkerhet i Agder. 

Det døde 95 mennesker i trafikken i Norge i 2020. Det er rekordlavt, og for første gang mindre enn 100 trafikkdøde i ett enkelt år. For bare 10 år siden var tallet 208 på ett år. Nullvisjonen handler om å jobbe for at ingen skal dø eller få alvorlige skader i trafikken.

Mer informasjon finner du på Facebooksidene til Nyttårsaksjonen Agder.

Klikk for stort bildeAgder fylkeskommune jobber målrettet for trafikksikkerhet  

Vi har en visjon om null drepte og hardt skadde. Det innebærer å prioritere tiltak som kan redusere de mest alvorlige ulykkene. Trafikksikkerhetsarbeidet i Agder legger vekt på allmennforebyggende tiltak, men også systematisk satsing mot risikogrupper.

Trafikksikkerhetsarbeid i Agder

Nullvisjonen Agder

Klikk for stort bilde

Nullvisjonen jobber med trafikanters atferd - gjennom kurs og informasjon. Tre ansatte jobber med trafikksikkerhetsarbeid i Listerregionen, Lindesnesregionen og Kristiansandsregionen.

Nullvisjonen Agder startet våren 2020 sin egen kanal for podkast. Der publiserer de nye episoder fortløpende. Det vil handle om trafikksikkerhet på ulike måter.

Nullvisjonen Agder  

Trafoen

Klikk for stort bildeTrafoen er et eget helt unikt bygg som ligger i Sørlandsparken. Trafoen er eid av fylkeskommunen, men driften er satt ut til Skandinavisk trafikksenter.
Gjennom fem ulike rom og filmer får deltakerne følge en trafikkulykke på svært nært hold. Et besøk i Trafoen tar minimum en time og vi har maks 6 personer per gjennomgang. Dette er for at alle som besøker oss skal bli sett og hørt.
Trafoen ble i 2020 også laget i VR-format slik at det er mulig å ta Trafoen med ut i VR-briller til de som ikke har mulighet til å besøke oss. Vi har på den måten også en mulighet til å ha større grupper (opptil 15-18 stk) pr gjennomgang. Men en stor gruppe krever også lenger tid.

Målgruppen for Trafoen er primært ungdom mellom 15 og 25 år, men den blir også brukt av bl.a. yrkessjåfører, kriminalomsorgen og Statens vegvesen. To fulltidsansatte personer driver også betydelig utadrettet arbeid med besøk på skoler, bedrifter og arrangementer.

Trafoen blir ofte kombinert med Sikkerhetshallen vår. Her legger vi fokus på tema som bilbelte, ruskjøring, fart og vektøkning. Vi har en bråstopp deltakerne får prøve seg i, vekter som viser hva de veier i de ulike fartsgrensene og vi kan sette opp promilleløype der deltakerne kan få prøve promillebriller.
Også her er gruppen begrenset til 6 personer av gangen, og vi bruker en time. Skolene som besøker oss kommer gjerne i grupper av 12 elever der de deler seg mellom Trafo og sikkerhetshall og er en time på hvert sted, totalt 2 timer. 

Les mer om Trafoen

18pluss

Klikk for stort bilde18pluss er et GRATIS trafikksikkerhetskurs på 4,5 timer for unge mellom 18 og 25 år som har førerkort klasse B og tilhørighet til Agder. Det er et rent praktisk kurs uten teori som utfordrer deltakerne i realistiske situasjoner de ikke fikk prøve under føreropplæringen. 18pluss-kurset består av tre moduler: Et besøk i Trafoen, kjøring på bane med ulike biler og trening på å komme først til en trafikkulykke.

Kursdeltakerne får erfare konsekvensen av høy fart gjennom kjøreøvelser på banen. På ulykkesstedet får deltakerne prøve hvordan det er å gjøre den teoretiske kunnskapen sin om til handling. De kommer først til en ulykke og må handle med den kunnskapen de har.

Les mer om 18pluss

Klikk for stort bildeTrygg Trafikk

Trygg Trafikk i Agder jobber i tett samarbeid med fylkeskommunen for å forebygge at ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken på veiene våre. 
Trygg Trafikk jobber forebyggende for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Vi har særlig ansvar for opplæring, informasjon om trafikksikkerhet og samarbeid med beslutningstakere. Det er stor satsing på sikring av barn i bil, refleks, sykkelopplæring og forebyggende arbeid blant barn og unge.

Les mer om Trygg Trafikk    

Statens vegvesen

Klikk for stort bildeStatens vegvesen har det overordnede ansvaret for arbeid med trafikksikkerhet i Norge. Etaten arbeider med en rekke trafikksikkerhetstiltak og kampanjer mot trafikkulykker.

Trafikksikkerhet - Statens vegvesen

Til toppen