Trafikksikkerhet i videregående skole

Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i videregående skole er viktig. Denne gruppen er nybegynnere i trafikken, og derfor viktig i det forebyggende arbeidet.

I vestre del av Agder har Nullvisjonen Agder i flere år organisert og gjennomført årlige trafikksikkerhetsdager sammen med utvalgte elever og kontaktlærere i videregående skole. Trafikksikkerhetsdagene har varighet på mellom en halv dag og en dag, og gjennomføres i samarbeid med ulike samarbeidspartnere som nødetater, fagenheter som Statens vegvesen, ruskonsulent, helsestasjon og sannhetsvitner med flere. På arrangementene tas det opp ulike temaer knyttet til trafikksikkerhet gjennom dialog, film, praktiske øvelser, foredrag og opptreden på skadested/førstehjelp.

Trafikksikkerhetsambassadører i videregående skole er et prøveprosjekt som ble startet i tidligere Aust-Agder fylkeskommune i 2018. Hvert år rekrutterer fylkeskommunen mellom to og fire elever som skal ha rollen som trafikksikkerhetsambassadør på sin skole. Elevene søker selv på jobben som ambassadør, og det er kontaktlærer på skolen som plukker ut kandidater. Elevene er forpliktet til å gjennomføre tre obligatoriske tiltak i løpet av skoleåret.

For skoleåret 2020/2021 er det bestemt å slå sammen tiltakene i vestre og østre del av Agder for å få et enhetlig tilbud til videregående skoler i regionen. Alle skoler vil velge ut elever til rollen som trafikksikkerhetsambassadør. Disse elevene vil forplikte seg til å gjennomføre tre obligatoriske tiltak: Markere refleksdagen på høsten, informere om og følge opp russebilkontroll og organisere trafikksikkerhetsdag. Det er Nullvisjonen Agder og Trygg Trafikk som vil følge opp ambassadørene på de ulike skolene i løpet av året.

Til toppen